Berndt Brunow ny styrelseordförande i Varma

21.1.2015

Varmas styrelse har på sitt konstituerande möte 21.1.2015 valt styrelseordföranden för Oy Karl Fazer Ab Berndt Brunow till ordförande för styrelsen. Han övertar uppdraget efter bergsrådet Kari Jordan, koncernchef för Metsä Group.

Som vice ordförande fortsätter Oras Invest Ab:s verkställande direktör Jari Paasikivi och Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf:s ordförande Antti Palola.

Samtidigt utsåg styrelsen inom sig ett ersättnings- och nomineringsutskott och ett revisionsutskott. År 2015 består revisionsutskottet av Ari Kaperi (ordförande), vice verkställande direktör för Nordea Bank AB (publ), Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Oyj, Antti Palola och Kai Telanne, verkställande direktör för Alma Media Abp. Till ersättnings- och nomineringsutskottet hör Berndt Brunow (ordförande), Jari Paasikivi och Antti Palola.

Ytterligare information:
Kommunikationsdirektör Satu Perälampi, tfn 010 244 3075 eller 040 526 3388

Varmas styrelses sammansättning

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för över 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2013 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 4,8 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 39,9 miljarder euro i slutet av september 2014.