Kallelse till ordinarie bolagsstämma

6.3.2015

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 19 mars 2015 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar börjar kl. 9.30.

Bolagstämma