Pensionstagarnas skatteprocentsatser för år 2015 börjar tillämpas 1.2

2.2.2015

Vi innehåller skatt på pensioner enligt skatteprocenten för år 2015 från och med februari. Det pensionsbelopp som betalas in på kontot kan därför ändras i början av februari. Eftersom skattemyndigheterna har meddelat de nya skatteprocentsatserna även till pensionstagarna, sänder vi inget separat meddelande om ändringen av skatteprocenten till våra kunder.

Våra pensionstagare som bor i Finland kan kontrollera sina pensionsuppgifter och beloppet för nästa pensionsutbetalning enkelt och tryggt genom att logga in på Tjänster för inloggade användare med hjälp av sina personliga bankkoder eller mobil-id.