Varmas bokslut 2014: Placeringarnas värde översteg 40 miljarder euro

12.02.2015
placeringar och ekonomi
Nyhet

Varmas placeringar avkastade 7,1 % år 2014. Placeringarnas värde steg till 40,0 miljarder och solvenskapitalet till 10,3 miljarder euro.

– År 2014 var ett framgångsrikt år för Varma. Placeringarna avkastade 2,7 miljarder euro, dvs. 7,1 %. Tack vare det goda placeringsresultatet är både värdet på våra placeringar och vår solvens nu historiskt höga. Också premieinkomsten och driftskostnadseffektiviteten utvecklades positivt, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Varmas placeringar uppvisade vid årets slut ett värde på 40,0 (37,7) miljarder euro. Tack vare den goda avkastningsutvecklingen var solvenskapitalet vid årets slut 10,3 (9,1) miljarder euro, dvs. 34,0 (31,6) % av ansvarsskulden.

Fokuseringen på USA lönade sig

Varmas placeringsresultat utvecklades kraftigt i början av året, men under årets senare hälft orsakade det osäkra läget på placeringsmarknaden stora svängningar i resultatet. Framför allt det sista kvartalet var mycket turbulent.

– Placeringsresultatet förbättrades av att vi satsade rätt kraftigt på USA. Vi valde en växande ekonomi framom ett stagnerat Europa, säger Reima Rytsölä, ansvarig direktör för Varmas placeringar.

Varma har spridit sina placeringar mångsidigt och portföljen uppvisade en jämn avkastning från de olika tillgångskategorierna. Den bästa avkastningen, 9,1 (21,8) %, kom från aktieplaceringarna. Också ränteplaceringarna gav en god avkastning på 5,5 (1,2) % tack vare den sänkta räntenivån.

En annan faktor som förbättrade den totala avkastningen förutom de goda ränteintäkterna var hedgeplaceringarna, som fick större vikt i portföljen i början av året. I slutet av året stod hedgeplaceringarna för 17 (13) % av portföljen, och de avkastade 7,8 (8,8) %. Avkastningen på fastighetsplaceringar var skälig, 3,8 (3,1) %.

– Vi är realister och förväntar oss att placerarna står inför dystra tider. Räntorna ligger nära noll, och om den ekonomiska tillväxten inte snart tar fart kan också aktieavkastningen bli anspråkslös, menar Reima Rytsölä.

Solvensen och driftskostnadseffektiviteten gav större kundåterbäringar

Varma förbättrade sin driftskostnadseffektivitet och använde 75 (76) % av de omkostnadsdelar som ingår i arbetspensionsförsäkringsavgiften. Bolagets kunder gynnas av vår starka solvens och effektiva verksamhet: totalt 117 (105) miljoner euro reserverades för kundåterbäringar, dvs. 0,7 (0,6) % av ArPL-lönesumman.

Vid årets slut hade Varma 527 000 försäkrade, och premieinkomsten ökade med 2 % till 4,3 miljarder euro. Varma lyckades bra med att skaffa nya kunder år 2014.

Pensioner utbetalades till ett 4,7 % större belopp än ett år tidigare, dvs. 5,0 (4,8) miljarder euro, till sammanlagt 334 500 pensionstagare.

Räntenivån signalerar om problem

Finland befinner sig alltjämt i en utmanande ekonomisk miljö. Eurons förändrade värde och det rasande oljepriset stöder ekonomiska tillväxten i år och nästa år. Tillväxtutsikterna är ändå svaga jämfört med några år tillbaka, och för placerarna är framför allt räntenivån dramatiskt låg.

– Vi har varit vana vid att låga räntor vittnar om en stark ekonomi och stabil valuta, men nu är situationen en annan. Den rekordlåga räntenivån signalerar inte om en stark ekonomi, utan snarare om ekonomiska problem, konstaterar Risto Murto.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för över 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2014 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 40,0 miljarder euro i slutet av år 2014.

Ytterligare information:
Kommunikationsdirektör Satu Perälampi, tfn 040 526 3388

Bilagor:
Verksamhetsberättelse (pdf)
Transparangserie (pdf)
Risto Murtos resultatkommentar på video (på finska, Youtube)

Resultatupfter och placeringar

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();