Varmas bolagsstämma valde sex nya ledamöter till förvaltningsrådet

19.3.2015

Varmas ordinarie bolagsstämma valde sex nya ledamöter till förvaltningsrådet 19.3.2015. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Som nya medlemmar av förvaltningsrådet valdes:

  • Jarmo Hyvärinen, ordförande för Försäljar- och marknadsförareproffsen (Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset, MMA)
  • Kari Jordan, koncernchef för Metsä Group
  • Erkki Järvinen, verkställande direktör för Tikkurila Oyj
  • Hannu Kottonen, verkställande direktör HKScan Abp
  • Päivi Leiwo, styrelseordförande för Oilon Oy
  • Christoph Vitzthum, koncernchef för Fazer-koncernen.

Som ledamöter i förvaltningsrådet fortsätter:
Juri Aaltonen, Martti Alakoski, Petri Castrén, Erkki Etola, Stig Gustavson, Tauno Heinola, Tapio Korpeinen, Päivi Kärkkäinen, Olli Luukkainen, Ilkka Nokelainen, Lauri Peltola, Juhani Pitkäkoski, Matti Rihko, Pertti Saarela, Mika Seitovirta, Saana Siekkinen, Leena Vainiomäki, Jorma Vehviläinen, Kari Virta, Anssi Vuorio, Satu Wrede och Göran Åberg.

Bolagsstämman beslöt att förvaltningsrådets arvoden kvarstår oförändrade. Årsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 5 000 euro, för vice ordförande 3 800 euro och för övriga ledamöter 2 500 euro. Dessutom betalas ett mötesarvode på 300 euro. Ledamöterna i förvaltningsrådet är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift ska betalas på arvodet.

Ytterligare information:
Kommunikationsdirektör Satu Perälampi, tfn 040 526 3388