Varmas elektroniska årsredovisning har publicerats

26.3.2015

En svensk resumé av Varmas årsredovisning har publicerats i elektronisk form på adressen http://arsredovisning.varma.fi

Sammandrag av årsredovisningen 2014 innehåller verkställande direktörens översikt, år 2014 i korthet, verksamhetsberättelse och bokslut.

Årsredovsningen är tillgängling i sin helhet på finska och engelska online på http://vuosikertomus.varma.fi.

Årsredovisningen kan skrivas ut i pdf-format som helhet eller i delar.