Kontrollera ditt elektroniska arbetspensionsutdrag

12.6.2015

Varmas kunder kan kontrollera sina elektroniska arbetspensionsutdrag i webb-tjänsten.

Pensionsutdraget visar det pensionsbelopp som intjänats fram till slutet av föregående år. Uppgifterna kan till exempel utnyttjas i pensionsräknaren, som redan nu visar hur den kommande pensionsreformen 2017 inverkar på pensionsåldern och pensionsbeloppet.

Du kan kontrollera ditt utdrag när du loggat in på tjänsten med dina bankkoder eller mobil-id. I webbtjänsten finns också anvisningar för hur du kan kontrollera utdraget och anmäla fel eller brister. Om du ännu inte övergått till elektroniskt utdrag, gör det nu. Det elektroniska utdraget kan du kontrollera när det passar dig och det är mer omfattande än pappersutdraget, eftersom det även visar uppgifter för innevarande år. När du väljer elektroniskt pensionsutdrag får du årligen en påminnelse i din mobil om att kontrollera utdraget.

Om du inte valt elektroniskt pensionsutdrag får du utdraget per post vart tredje år. Om du fyllt 60 år får du utdraget varje år. I år postar Varma pensionsutdrag med början från juni till 18 år fyllda försäkrade födda i september–december samt alla 60 år fyllda försäkrade.

Till följd av pensionsreformen 2017 har vi i följebrevet till pensionsutdraget strukit de ålderspensionsuppskattningar som gäller med början 2017. Dessutom har vi strukit invalidpensionsuppskattningen i det elektroniska pensionsutdraget.

Läs mer om pensionsutdragens sändningsschema

Välj och kontrollera elektroniskt pensionsutdrag