Varmas delårsrapport 1.1–31.3.2015: Placeringarna gav en avkastning på 5,3 %

23.04.2015
placeringar och ekonomi
Nyhet

Under årets första kvartal gav Varmas placeringar en avkastning på 5,3 %. Placeringarnas marknadsvärde steg till 42,6 miljarder euro och solvenskapitalet till 11,7 miljarder euro.

– För pensionsplacerarna var årets första kvartal exceptionellt starkt. Placeringsintäkterna steg under årets tre första månader till hela 2,7 miljarder euro, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Under januari–mars gav Varmas placeringar en avkastning på 5,3 (2,0) %, och värdet på placeringarna steg till 42,6 (38,7) miljarder euro. Tack vare den goda avkastningsutvecklingen var solvenskapitalet i slutet av mars 11,7 (9,1) miljarder euro, dvs. 38,1 (32,9) % av ansvarsskulden.

Aktierna och den starka dollarn gav högre avkastning

Placeringsmarknaden upplevde ett exceptionellt första kvartal. Europeiska centralbanken inledde massiva obligationsköp, vilket gjorde att räntenivån, som redan tidigare låg nära noll, sjönk ytterligare. Aktiekurserna steg kraftigt.

– ECB:s tryckta pengar har omvandlats till aktier. Det har rått en europeisk eufori på marknaden då den gamla världens aktiemarknad knappat in på USA:s försprång, säger direktör Reima Rytsölä, som ansvarar för Varmas placeringar.

Varmas placeringsresultat förbättrades framför allt tack vare de stigande aktiekurserna och den allt starkare dollarn. En del av valutapositionerna bibehölls oskyddade.

Alla tillgångsklasser uppvisade en klart positiv avkastning, och den allra bästa avkastningen kom från aktieplaceringarna, 9,6 (2,6) %. Även ränteplaceringarna gav en stark avkastning, 2,0 (1,5) %, tack vare den sjunkande räntenivån. Kategorin övriga placeringar (inkl. hedgefonderna) gav en god avkastning på 4,7 (1,9) % och fastighetsplaceringarna en jämn avkastning på 2,0 (2,1) %.

– Jag skulle bli förvånad om den kraftiga kursökningen på marknaden fortsatte så här till årets slut. Aktiemarknaden, som steg kraftigt under början av året, är känslig för korrigeringsrörelser, även om den gynnas av den negativa räntenivån, konstaterar Reima Rytsölä.

Under årets första kvartal betalade Varma ut 1,2 (1,1) miljarder euro i pensioner till cirka 334 400 pensionstagare.

Nollräntan, den låga investeringsnivån och den svaga produktiviteten medför utmaningar

Landets följande regering har ett stort arbete framför sig när det gäller Finlands ekonomiska tillväxt och obalansen i den offentliga sektorn.

– Att få den offentliga sektorn i balans på medellång sikt är svårt, men inte omöjligt. Den avtalade pensionsreformen bidrar i hög grad till att minska hållbarhetsunderskottet, säger verkställande direktör Risto Murto.

– Betydligt svårare blir det att höja den långsiktiga tillväxtpotentialen i Finlands samhällsekonomi. Nollräntan, den låga investeringsnivån och den svaga produktivitetsutvecklingen förmedlar alla samma dystra budskap. Finland behöver tillväxt och innovationer, konstaterar Risto Murto.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för över 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2014 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,6 miljarder euro i slutet av mars 2015.

Ytterligare information:
Kommunikationsdirektör Satu Perälampi, tfn 040 526 3388

Bilagor:
Delårsrapport (pdf)
Transparangserie (pdf)
Reima Rytsöläs resultatkommentar på video (Youtube, på finska)

Årsredovisning

Resultatuppgifter och placeringar

Du kunde vara intresserad av dessa