Nya Varma-tidningen med i företagarnas vardag

9.9.2015

Varma-tidningenDen första Varma-tidningen har utkommit. Tidningen erbjuder företagarna mångsidig praktisk information om företagens tillväxt och internationalisering samt främjande av de anställdas välbefinnande.

Den representativa Varma-tidningen på hela 44 sidor är fullspäckad med nyttig information och intressanta intervjuer. Papperstidningen sänds per post till Varmas företagarkunder.

Varma-tidningen utkommer på både finska och svenska och den finskspråkiga tidningen ges ut i fyra regionala versioner.

Varma-tidningen innehåller läsbart för såväl erfarna som nyetablerade företagare. Varma samarbetar mångsidigt med sina företagarkunder för att hjälpa fram företagens tillväxt och internationalisering och främja de anställdas arbetsförmåga. Den nya publikationen är det senaste exemplet på detta.

I tidningen berättar olika tillväxtföretagare om sina erfarenheter. Flera experter bekanta från Kasvu Open-evenemanget delar med sig av sina tips till företagarna.

Michael Casagrande har under sin företagarbana upplevt framgång och motvindar. Affärsverksamheten har utvidgats till även överraskande områden, då Casagrande lyssnat till sina kunder och tagit chansen.

Vid sidan av att lyssna till kunderna betonas i företagarnas berättelser betydelsen av kontinuerlig förändring, utnyttjandet av digitaliseringen och andra nya möjligheter samt målmedvetenhet.

Det går att grunda en intern startupenhet också i ett gammalt företag, såsom verkstadsbolaget Aslemetals exempel bevisar.

En omställning i företaget påverkar alla medarbetare. Förändringsledarskap är framför allt chefsarbete, understryker Varmas direktör för arbetshälsofrågor Jyri Juusti.

Varma-tidningen (pdf)