Varmas placeringar avkastade 4,3 % under årets första hälft

13.08.2015
placeringar och ekonomi
Nyhet

Varmas placeringsavkastning under 6 månader var 4,3 %, dvs. 1,7 miljarder euro, och placeringarnas marknadsvärde 41,9 miljarder euro. Solvenskapitalet uppgick till 11,0 miljarder euro.

– Varma uppvisade alltjämt en mycket stark solvens och god placeringsavkastning, trots att vi har ett instabilt andra kvartal bakom oss. Ur pensionsplacerarens synvinkel är den avstannade ekonomiska tillväxten och produktivitetstillväxten i Finland ett stort problem, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Varmas placeringar hade under årets första hälft (1.1.–30.6.2015) en avkastning på 4,3 (5,0) % och ett marknadsvärde på 41,9 (39,6) miljarder euro. Placeringarna har sedan finanskrisen började, dvs. från början av 2009, kumulativt avkastat 16,2 miljarder euro. Varmas solvens uppgick i slutet av juni till 11,0 (10,3) miljarder euro, dvs. 35,3 (34,9) % av ansvarsskulden.

Utmanande korrigeringsrörelser på marknaden

Årets andra kvartal präglades av en instabil aktie- och räntemarknad.

– Placeringsmiljön överskuggades av tre orosmoln: stigande räntor, Grekland och Kina. De gjorde det ännu svårare att navigera på den redan tidigare utmanande placeringsmarknaden, berättar Reima Rytsölä, ansvarig direktör för Varmas placeringar.

Den bästa avkastningen kom från Varmas aktieplaceringar, 8,3 (7,2) %. Ränteplaceringarnas avkastning låg precis över nollstrecket på 0,3 (3,4) %, trots att priserna på statslån i euroområdet sjönk kraftigt. Också avkastningarna från de övriga tillgångskategorierna var alltjämt positiva.

– Det råder en avvaktande stämning på placeringsmarknaden. Grekland står för tillfället inte längre överst på prioritetslistan, men osäkerheten på den kinesiska kapitalmarknaden försvagar tron på landets ekonomi, dess hållbara grund och tillväxttakt, säger Reima Rytsölä.

– Den amerikanska centralbanken förväntas dessutom höja räntorna i höst. Det påverkar också marknaden, som nu söker riktning, fortsätter Rytsölä.

Fastighetsplaceringarna gav en stabil avkastning på 3,4 (3,2) %, och de övriga placeringarna (inkl. hedgefonderna) avkastade 4,0 (5,2) %.

Valutakursrisken gör sig åter påmind i euroområdet

Finland kämpar fortfarande med stora problem inom ekonomin och sysselsättningen, och företagen uppger sig inte ha några förväntningar på en bestående förbättring. Ekonomin har stabiliserats i euroområdet, men den håller inte kontinuerliga krissituationer.

– Den principiella inställningen till den gemensamma valutaunionen, euron, har förändrats radikalt i Finland under sommaren. Nu ser man det som en möjlighet att ett enskilt land, i detta fall Grekland, lämnar euron. Ur placerarens synvinkel ligger det nu åter en dold valutakursrisk i euron. I Finlands fall är denna risk tills vidare försvinnande liten, men den är ändå inte noll, säger Risto Murto.

(Siffrorna anger de oreviderade siffrorna för moderbolaget.)

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2014 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 41,9 miljarder euro i slutet av juni 2015.

Ytterligare information:
Kommunikationsdirektör Satu Perälampi, tfn 040 526 3388

Bilagor:
Delårsrapport (pdf)
Transparangserie (pdf)

Årsredovisning
Resultatuppgifter och placeringar

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();