Arbetspensionspremierna för år 2016 har fastställts

26.11.2015

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionspremierna för år 2016. År 2016 är den genomsnittliga arbetspensionspremien enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 24,0 procent av lönen. Premien hålls på samma nivå som år 2015.

Läs mer på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.