Katri Viippola nyvald direktör med ansvar för Varmas kommunikation, samhällsansvar och HR

Katri Viippola nyvald direktör med ansvar för Varmas kommunikation, samhällsansvar och HR

19.11.2015

Varmas styrelse har utnämnt Katri Viippola (MA) till direktör med ansvar för bolagets kommunikation, samhällsansvar och HR från och med 1.1.2016. Viippola rapporterar till verkställande direktör Risto Murto och ingår i Varmas ledningsgrupp.

Viippola kommer till Varma från Keva, där hon i egenskap av HR- och förvaltningsdirektör har ansvarat för Kevas gemensamma tjänster. Tidigare har Viippola arbetat med journalistiska uppgifter vid Yles tv-nyheter och därefter som personalchef och HRD-chef på Yles HR-avdelning.

– Katri Viippola har mycket att ge Varma med sin mångsidiga kompetens och sin energi. Samhällsansvaret ges nu större vikt inom ledningen i och med att hon kommer att svara för detta område i Varmas ledningsgrupp, säger verkställande direktör Risto Murto.

Varmas föregående kommunikationsdirektör Satu Perälampi övergick till nya uppgifter utanför bolaget i augusti 2015.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2014 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 40,4 miljarder euro i slutet av september 2015.

Ytterligare information:
Verkställande direktör Risto Murto
Kontaktbegäran tfn 010 244 3119

Bilaga:
Katri Viippolas foto och CV
Fotograf: Veikko Nurminen, Fotonipa

www.varma.fi
Varma.fi > Media 
Årsredovisning
Resultatuppgifter och placeringar