Varma säljer 22 fastigheter och placerar i ny nordisk fastighetsfond

20.11.2015
fastigheter
placeringar och ekonomi
Nyhet

Varma har undertecknat ett avtal om försäljning av 22 affärsfastigheter till det nya fastighetsfondbolaget Serena Properties AB. Uthyrbara ytan i de fastigheter som säljs uppgår till cirka 152 000 m2, och fastigheterna ligger på olika håll i Finland.

Affären ingår i ett arrangemang där Varma tillsammans med svenska Ratos AB (publ) och Redito AB grundar fastighetsfonden Serena Properties AB, som fokuserar på affärslokaler. Det nya bolaget skaffar som första portfölj 22 affärsfastigheter av Varma. Det sammanlagda värdet på fastigheterna uppgår till cirka 191,5 miljoner euro.

– Affären är en av de åtgärder vi vidtar för att våra fastighetsplaceringar ska svara mot Varmas strategiska mål. Den nya fastighetsfonden Serena Properties AB kommer att vara en fokuserad aktör inom affärsfastighetssektorn i Finland och Sverige. Det är fint att få samarbeta med det väletablerade placeringsbolaget och den aktiva ägaren Ratos, konstaterar placeringsdirektör Ilkka Tomperi, som ansvarar för Varmas fastighetsplaceringar.

I och med arrangemanget blir Varma minoritetsaktieägare i det nya bolaget med en andel på 43 procent. Bolaget uppskattar att affären är slutförd senast vid utgången av januari 2016, och genomförandet kräver konkurrensmyndigheternas godkännande.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2014 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 40,4 miljarder euro i slutet av september 2015.

Närmare information:
Ilkka Tomperi, placeringsdirektör (fastigheter), tfn 050 379 1903
Leena Rantasalo, kommunikationschef, tfn 050 300 7980

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();