Varmas placeringar avkastade 1,1 % under perioden januari–september

27.10.2015
placeringar och ekonomi
Nyhet

Varmas placeringar avkastade 1,1 (6,1) % och uppvisade i slutet av september ett värde på 40,4 (39,9) miljarder euro. Solvenskapitalet var starkt och uppgick till 9,5 (10,4) miljarder euro.

– Placeringsintäkterna var på årsnivå positiva, trots att framför allt aktiemarknaden gav en negativ avkastning under det tredje kvartalet. Vår riskbuffert, dvs. solvenskapitalet, är ändå alltjämt starkt trots det svaga kvartalsresultatet, konstaterar Varmas verkställande direktör Risto Murto.

På grund av de stora marknadsrörelserna minskade Varmas solvens under det tredje kvartalet, men den är ändå fortfarande på en hög nivå. I slutet av september uppgick solvenskapitalet till 9 512 (10 403) miljoner euro, dvs. till 30,6 (35,0) % i förhållande till ansvarsskulden, och låg således på en mycket betryggande nivå.

Avkastningen på aktieplaceringarna var alltjämt positiv

Den kraftiga nedgången på aktiemarknaden som började i augusti försvagade aktieplaceringarnas avkastning, men den förblev ändå positiv, 1,3 (7,5) %. Den effektiva spridningen mellan hedgefonder, fastigheter och onoterade värdepapper dämpade de risker som kursraset orsakade. Den bästa avkastningen kom från de internationellt spridda fastighetsplaceringsfonderna 10,2 (9,5) % och kapitalplaceringarna 9,1 (11,8) %. Med tanke på den instabila marknadsmiljön gav också hedgefonderna en bra avkastning, 3,6 (8,0) %.

– Den kraftiga korrigeringsrörelsen på aktiemarknaden startade på Kinas börs och med Kinas devalvering och spred sig sedan vidare till Europa och USA. De dalande börskurserna påverkade helt klart avkastningen på Varmas portfölj på grund av dess relativt höga aktievikt, berättar Reima Rytsölä, vice verkställande direktör med ansvar för Varmas placeringar.

– Fluktuationerna på marknaden kommer att fortsätta, och vi kommer helt säkert att se flera dåliga kvartal framöver. Varmas solvens tål risktagning mycket bra. I och med den ytterst lätta penningpolitik som nu råder är vi övertygade om att en större aktierisk lönar sig på lång sikt, även om det på kort sikt kan leda till en mindre avkastning, säger Rytsölä.

I slutet av september var de genomsnittliga nominella intäkterna av Varmas placeringar för de fem senaste åren 5,3 % och för de tio senaste åren 4,6 %; motsvarande realintäkter är 3,6 % respektive 2,8 %.

Finlands största utmaning är tillväxten

Pensionsmedlen har gett en bra avkastning efter finanskrisen, och de är nu rekordstora. I och med pensionsreformen blir systemet ännu hållbarare. Den största utmaningen inför framtiden är tillväxten och arbetsplatserna, som också pensionssystemet är beroende av.

– Vår regering står inför utmaningen att få statens finanser i balans och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt, säger Risto Murto.

– Av dessa två utmaningar är det nog lättare att balansera statsfinanserna. Den anpassning som planeras här är inte alls lika omfattande som i krisländerna i euroområdet. Då är det en större utmaning att skapa tillväxt i en situation där det här decenniet riskerar att bli det klart svagaste under vår ekonomiska historia sedan andra världskriget, fortsätter Murto.

(Sifforna anger de oreviderade siffrorna för moderbolaget.)

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2014 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 40,4 miljarder euro i slutet av september 2015.

Ytterligare information Kommunikationschef Leena Rantasalo, tfn 050 300 7980 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Bilagor:

Reima Rytsöläs resultatkommentar på video (Youtube), på finska

Årsredovisning

Resultatuppgifter och placeringar

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();