Varmas styrelse fortsätter med oförändrad sammansättning

3.12.2015

Varmas förvaltningsråd fastställde vid sitt möte den 2 december 2015 att bolagets styrelse fortsätter med oförändrad sammansättning 2016.

Styrelsens nuvarande sammansättning

styrelseordförande Berndt Brunow, styrelseordförande för Oy Karl Fazer Ab
vice ordförande Jari Paasikivi, verkställande direktör för Oras Invest Ab
vice ordförande Antti Palola, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
Riku Aalto, ordförande för Metallarbetarförbundet rf
Mikael Aro, verkställande direktör för VR-Group Ab
Johanna Ikäheimo, styrelseordförande för Lappset Group Ab
Ari Kaperi, koncernriskchef vid Nordea Bank AB (publ)
Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Oyj
Petri Niemisvirta, verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Ilkka Oksala, direktör för Finlands Näringsliv EK rf
Kai Telanne, verkställande direktör för Alma Media Abp
Veli-Matti Töyrylä, ekonom

Ersättare:
Eija Hietanen, administrationsdirektör vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Mikko Ketonen, styrelseordförande för TS-Yhtymä Oy
Liisa Leino, verkställande direktör och styrelseordförande för Leinovalu Oy

Förvaltningsrådet beslutade att inte ändra på styrelsens års- och mötesarvoden. I årsarvode betalas till ordföranden 45 000 euro, till vice ordförandena 32 000 euro, till ledamöterna 18 000 euro och till ersättarna 13 000 euro. Mötesarvodet är 600 euro.

Närmare information:
Leena Rantasalo, kommunikationschef, tfn 050 300 7980

Läs mer om Varmas förvaltning.