Kallelse till ordinarie bolagsstämma

26.2.2016

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 17 mars 2016 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar börjar kl. 9.30.

Bolagstämma