Varmas årsredovisning har publicerats

Varmas årsredovisning har publicerats

30.3.2016

Varmas elektroniska årsredovisning har publicerats på adressen http://varma.fi/arsredovisning/2015.

Årsredovisningen innehåller de mest centrala sifforna för år 2015, verkställande direktörens översikt och bokslutet. Årsredovisningen kan skrivas ut i pdf-format som helhet eller till önskade delar.

Närmare uppgifter:

Leena Rantasalo, kommunikationschef, tfn 050 300 7980

Läs årsredovisningen

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 41,3 miljarder euro i slutet av år 2015.