Varmas bokslut 2015: Placeringarna avkastade 4,2 %, dvs. 1,7 miljarder euro

11.02.2016
placeringar och ekonomi
Nyhet

Varmas placeringar avkastade 4,2 % och deras värde steg till 41,3 miljarder euro. Solvenskapitalet uppgick till 10,0 miljarder euro. Varmas premieinkomst ökade till 4,6 miljarder euro.

– År 2015 var ett bra år för Varma. Kurvan för våra placeringar pekade fortsättningsvis uppåt efter finanskrisen nu för sjunde året i följd, och avkastningen för förra året var 4,2 %, dvs. 1,7 miljarder euro. Solvensen hölls på hög nivå och premieinkomsten utvecklades bra trots att detsamma inte kan sägas om realekonomin, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Solvenskapitalet var vid årets slut 10,0 (10,3) miljarder euro, dvs. 31,4 (34,0) % av ansvarsskulden.

Utmanande fluktuationer på marknaden

Varmas placeringsresultat utvecklades bra under det första kvartalet, men resten av året var turbulent.

– Vi har ett mycket volatilt placeringsår bakom oss. I början av året såg vi ett kraftigt uppsving på aktiemarknaden i och med de penningpolitiska stimulansåtgärderna, men efter våren fanns det snart inget kvar av dessa värdestegringar. Varmas aktieplaceringar gav en bra avkastning trots fluktuationerna på marknaden, men i fråga om ränteplaceringarna realiserades slutligen de utmaningar som präglat nollräntemiljön och deras avkastning sjönk något under noll, säger Reima Rytsölä, Varmas Vice verkställande direktör.

Aktieplaceringarna stod för den bästa avkastningen av Varmas placeringar, 8,8 (9,1) %. Framför allt de inhemska aktierna gav en mycket bra avkastning på 19,4 (6,7) %.

Den mångsidiga spridningen av placeringarna dämpade de risker som de kraftiga rörelserna på marknaden orsakade, och avkastningen fördelade sig jämnt mellan de olika tillgångsklasserna. De övriga placeringarna avkastade 3,5 (8,4) % och fastighetsplaceringarna 3,3 (3,8) %. Avkastningen på ränteplaceringarna var något negativ, -0,4 (5,8) %.

Den nominella medelavkastningen under tio år var 4,8 % och medelavkastningen under fem år 5,1 %. Den motsvarande reella avkastningen var 3,0 respektive 3,6 %.

Oljan dominerade marknaden i slutet av året

Råvarupriserna sjönk och oljepriset föll brant särskilt mot slutet av året.

– Korrelationen mellan olje- och aktiepriserna har blivit betydligt starkare. Under de senaste åren har man investerat kraftigt i energisektorn, men nu då energipriset är lägre blir man tvungen att överväga om dessa investeringar är lönsamma längre, fortsätter Rytsölä.

Varmas premieinkomst ökade avsevärt

Varmas premieinkomst ökade med 5 % till 4 576 miljoner euro. Vid årets slut hade Varma 524 000 försäkrade, och lönesumman för dessa uppskattas öka med 3 %. Varma betalade ut pensioner för 5,2 (5,0) miljarder euro till 337 100 personer.

– Varma hade ett bra kundförsäljningsresultat, vilket syns som en bättre utveckling i lönesumman än genomsnittet. Våra kunder gynnas av vår kostnadseffektiva verksamhet och starka solvens, som möjliggör konkurrenskraftiga kundåterbäringar, säger Risto Murto.

Totalt 115 (117) miljoner euro reserverades för kundåterbäringar, dvs. 0,6 (0,7) % av ArPL-lönesumman.

Den ekonomiska omvälvningen påverkar de finländska exportföretagen

År 2015 blev slutet av en era för världsekonomin och de finländska exportföretagen. Tillväxtmarknadernas tillväxttakt avmattades och åtminstone hälften av de ursprungliga BRIC-länderna hade sjunkit in i en djup recession. Kinas investeringsdrivna tillväxt börjar också förändras i en mer balanserad riktning.

– Ur den finländska industrins synvinkel har global efterfrågan på apparater och råvaror minskat avsevärt, säger Murto.

De kraftigt sjunkande råvarupriserna ökade deflationstrycket i världsekonomin ytterligare.

– Det är bra att centralbankerna kämpar för inflationen med nollräntor, men i längden kan den här medicinen också få skadliga biverkningar. Nollräntorna stöder nu åtminstone de skuldsatta staterna, fortsätter Murto.


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 41,3 miljarder euro i slutet av år 2015.


Ytterligare information:
Kommunikationschef Leena Rantasalo, tel. 050 300 7980 eller förnamn.efternamn@varma.fi

Bilaga:
Verksamhetsberättelse (pdf)
Transparangserie (pdf)
Risto Murtos kommentar om bokslutet (video, på finska)
Reima Rytsöläs resultatkommentar och marknadsutsikter (video, på finska)

Resultatuppgifter och placeringar

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();