Varmas bolagsstämma valde sex nya ledamöter till förvaltningsrådet

17.3.2016

Varmas ordinarie bolagsstämma valde sex nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd 17.3.2016. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören.

Till nya ledamöter i förvaltningsrådet valdes:

  • Jukka Jäämaa, verkställande direktör vid ISS Palvelut Oy
  • Timo Karttinen, ekonomidirektör vid Fortum Abp
  • Niina Koivuniemi, organisationschef vid Servicefacket PAM rf
  • Ville Kopra, verkställande direktör vid Versowood Oy
  • Timo Koskinen, personalchef vid VR-Group Ab
  • Jari Suominen, divisionsdirektör för Wood Products vid Stora Enso Abp

Som ledamöter i förvaltningsrådet fortsätter:

Kari Jordan (ordförande), Martti Alakoski (vice ordförande), Satu Wrede (vice ordförande), Juri Aaltonen, Petri Castrén, Erkki Etola, Stig Gustavson, Tauno Heinola, Jarmo Hyvärinen, Erkki Järvinen, Tapio Korpeinen, Päivi Kärkkäinen, Päivi Leiwo, Olli Luukkainen, Ilkka Nokelainen, Lauri Peltola, Matti Rihko, Leena Vainiomäki, Jorma Vehviläinen, Christoph Vitzthum, Anssi Vuorio och Göran Åberg.

Bolagsstämman beslöt att förvaltningsrådets arvoden kvarstår oförändrade. Årsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 5 000 euro, för vice ordförandena 3 800 euro och för övriga ledamöter 2 500 euro. Dessutom betalas ett mötesarvode på 300 euro. Ledamöterna i förvaltningsrådet är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift betalas på arvodet.

Ytterligare information:

Katri Viippola, Direktör, Kommunikation, HR och samhällsansvar, tfn 0400 129 500, fornamn.efternamn@varma.fi

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland.Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn.År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro.Värdet på Varmas placeringar var 41,3 miljarder euro i slutet av år 2015.