Varmas starka solvens en bra buffert då marknaden rasade

Varmas starka solvens en bra buffert då marknaden rasade

26.04.2016
placeringar och ekonomi
Nyhet

Varmas solvens var alltjämt stark i början av året, även om de dalande aktiekurserna ledde till en negativ avkastning på placeringarna. Placeringsportföljen spriddes aktivt från aktier till ränteplaceringar och fastigheter, vilket dämpade effekten av de kraftiga fluktuationerna på marknaden.

Varmas placeringar avkastade i det kärva marknadsläget -1,4 (5,3) % och placeringarnas värde var i slutet av mars 41,1 (42,6) miljarder euro. På grund av de stora fluktuationerna på aktiemarknaden minskade Varmas solvens under årets första kvartal, men den var alltjämt på en hög nivå, 28,6 (31,4 i början av året) %, och uppgick till 9 110 (9 956 i början av året) miljoner euro.

– Osäkerheten på marknaden fortsatte under det första kvartalet och avkastningen på Varmas placeringar landade strax under nollstrecket. Vår goda solvens möjliggör ändå fortfarande en långsiktig placeringsverksamhet och fungerade också nu som en bra riskbuffert, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Allt sedan finanskrisen år 2008 har Varma satsat på aktiv riskhantering i sin placeringsverksamhet, och ett centralt mål har varit att bibehålla en stark solvens.

Den bästa avkastningen bland Varmas placeringar kom från onoterade aktieplaceringar, 8,2 (1,5) %, kapitalplaceringar 2,5 (2,6) % samt fastighetsplaceringar, 1,2 (2,0) %, som inte påverkades av fluktuationerna på marknaden. Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringar under fem år var i slutet av mars 4,4 % och avkastningen under tio år 4,3 %. Den motsvarande reella avkastningen var 3,3 respektive 2,5 %.

Det branta raset på den kinesiska aktiemarknaden och oljepriset skapade rädsla på marknaden

– Januari var en rekorddyster månad på aktiemarknaden då oron över Kinas ekonomi ökade och också den amerikanska ekonomins motor verkade hosta något. Aktiekurserna rasade i och med att de kinesiska börserna gick i fronten för hela marknaden. Vi koncentrerade oss på att hantera placeringsportföljen aktivt genom att lätta på aktievikten avsevärt, säger Reima Rytsölä, vice verkställande direktör med ansvar för Varmas placeringar.

Trots de ökande riskerna i världsekonomin uppvisar både USA och Europa alltjämt en positiv ekonomisk tillväxt.

– De ekonomiska utsikterna för årets andra kvartal är ljusare. Den ekonomiska tillväxten i USA verkar stabil, och läget i Kina är inte längre helt hopplöst. Stämningen på marknaden är mer balanserad i och med att råvarupriserna, i synnerhet oljepriset, har återhämtat sig, menar Rytsölä.

Programmet för samhällsansvar framskred

Varma började beräkna sitt koldioxidavtryck i sina placeringar och startade ett Green Office -program för sitt eget kontorshus för att främja sitt mål att motarbeta klimatförändringen. Därtill anslöt sig Varma till det finländska mångfaldsnätverket.

I januari–mars fattades 5 628 nya pensionsbeslut; pensioner utbetalades för sammanlagt 1,2 miljarder euro till 336 600 personer. ArPL-överföringsresultatet för mars var positivt, 11,2 miljoner euro, men i fråga om FöPL-försäljningen uppstod en överföringsförlust på 1,4 miljoner euro.

Centralbankerna gör sitt yttersta för att rädda tillväxten

Ända sedan finanskrisen bröt ut har den ekonomiska politiken globalt sett bestått av den ena undantagslösningen efter den andra. Framför allt i euroområdet har man inom finanspolitiken fokuserat på att balansera underskotten medan ansvaret för den aktiva ekonomiska politiken har överförts på centralbankerna.

– Penningpolitiken har blivit mycket stimulerande och centralbankernas metoder synnerligen exceptionella. Marknaden stöds som bäst av rekordlåga räntor och värdepappersköp. Pensionsplaceraren ser detta som negativa depositionsräntor, berättar Risto Murto.

I många länder är centralbankens styrräntor negativa.

– Det är bra att åtminstone en sektor inom den ekonomiska politiken strävar efter att få till stånd tillväxt och inflation. Men i euroområdet är det nog dags att tänka om när det gäller den ekonomiska politiken som helhet. Centralbankerna har redan använt så gott som alla faktiska metoder som finns, och redan nu är politiken förknippad med stora risker på lång sikt, fortsätter Murto.

(Siffrorna anger de oreviderade siffrorna för moderbolaget.)

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 41,1 miljarder euro i slutet av mars 2016.

Mer information:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500, eller etunimi.sukunimi@varma.fi
Kommunikationschef Leena Rantasalo, tfn 050 300 7980, eller etunimi.sukunimi@varma.fi

Bilagor:
Delårsrapport (pdf)
Presentation av delårsrapporten (pdf)
Reima Rytsöläs marknadskommentar på video, på finska (YouTube)

Länkar:
Årsredovisning 
Resultatuppgifter och placeringar

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();