Varma bygger nytt huvudkontor åt Kesko i Fiskehamnen

Varma bygger nytt huvudkontor åt Kesko i Fiskehamnen

03.08.2016
fastigheter
placeringar och ekonomi
Nyhet

Varma låter bygga ett nytt huvudkontor åt K-gruppen, K-kampus, som hyrs ut med ett långt hyreskontrakt.

På Varmas tomt i Fiskehamnen i Helsingfors byggs ett nytt kontorscampus för K-gruppen. Fastigheten omfattar cirka 27 000 m2 våningsyta och en parkeringsanläggning för cirka 200 bilar. Personalen vid Keskos nya K-kampus kommer att uppgå till cirka 1 700 personer.

Bredvid det moderna kontorscampuset byggs dessutom 7 000 m2 flexibla kontorslokaler för andra användare. Byggarbetet ska enligt planerna inledas i januari 2017. Lokalerna blir färdiga under 2019 och uthyrningen har redan börjat.

– Vi är glada att vi kan fortsätta vårt långvariga och goda samarbete med Kesko i och med det nya huvudkontoret. Fiskehamnens område kommer att utvecklas till ett starkt centrum för affärsliv, handel och boende alldeles invid kärncentrum, konstaterar placeringsdirektör Ilkka Tomperi, som ansvarar för Varmas fastigheter.

Goda trafikförbindelser, såsom metrostationen och köpcentret Redi alldeles invid, betjänar dem som arbetar i eller besöker fastigheten. För den nya kontorsfastigheten planerar man att ansöka om miljöcertifieringen BREEAM Very Good.

– Fiskehamnens kontorsprojekt är ett av Varmas största fastighetsutvecklingsprojekt någonsin. Utgångspunkten i planeringen har varit lokaleffektivitet och flexibilitet, vilket skapar goda förutsättningar för arbete och produktivitet för olika stora företag, säger Varmas fastighetsutvecklingsdirektör Aarne Markkula.

I samband med avtalet om projektet K-kampus köpte Varma Keskos tidigare huvudkontorsfastighet på Skatudden, som ska byggas om till bland annat bostäder.

Närmare information:

  • Placeringsdirektör Ilkka Tomperi, Varma, tfn 050 379 1903, ilkka.tomperi@varma.fi
  • Fastighetsutvecklingsdirektör Aarne Markkula, Varma, tfn 040 522 6927, aarne.markkula@varma.fi
  • Kommunikationschef Leena Rantasalo, Varma, tfn 050 300 7980, leena.rantasalo@varma.fi

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands mest solventa arbetspensionsbolag och största privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 41,1 miljarder euro i slutet av mars 2016.

Läs mer:
Fastigheter
Årsredovisning
Resultatuppgifter och placeringar

Du kunde vara intresserad av dessa