Varmas placeringar avkastade -0,3 procent – avkastningen för årets andra kvartal på plus

15.08.2016
placeringar och ekonomi
Nyhet

I januari–juni avkastade Varmas placeringar -0,3 (4,3) procent och deras marknadsvärde uppgick till 41,2 (41,9) miljarder euro. Solvensen förblev stark, 9 136 (10 956) miljoner euro.

– Varma har återhämtat sig väl efter finanskrisen och solvensen ligger på en hög nivå trots fluktuationerna på aktiemarknaden. För pensionsplacerarna har marknaden varit relativt svag i drygt ett år med tanke på nollränta och nollavkastning, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Spridning av placeringarna ger skydd i marknadstumultet

Den svaga prisutvecklingen för aktieplaceringarna i början av året försämrade avkastningen på Varmas placeringar, och resultatet låg något under nollstrecket. Fallet på aktiemarknaden dämpades av att placeringarna spridits på statslån, fastigheter och onoterade värdepapper, vilka gav en positiv avkastning under årets första hälft.

Den bästa avkastningen kom från Varmas onoterade aktier, 13,5 (6,4) procent, och kapitalplaceringar, 4,0 (6,6) procent, som inte påverkades av det kraftiga prisfallet på aktiemarknaden i början av året. Aktieplaceringarna avkastade -3,1 (8,3) procent. Ränteplaceringarna gav en god avkastning med tanke på de låga marknadsräntorna, 2,2 (0,3) procent, och även fastighetsplaceringarna gav en stabil avkastning, 2,6 (3,4) procent.

Visionslösheten ökar på placeringsmarknaden

– Europa har väntat på hållbar ekonomisk tillväxt som på solens uppgång, men tillväxten tycks alltid blockeras av nya osäkerhetsmoment. Marknaden har återhämtat sig förvånansvärt snabbt efter Brexit-fallet och på nytt riktat blicken mot centralbankernas stimulansåtgärder. Efter varje ras slussar centralbankerna in mer pengar på marknaderna, vilket stöder aktiemarknaden. Frågan lyder nu hur länge vi kan sopa Europas övriga problem under mattan med hjälp av en ultralätt penningpolitik, kommenterar vice verkställande direktör Reima Rytsölä, som ansvarar för Varmas placeringar.

– En betydande skillnad mellan återhämtningen efter finanskrisen i Europa och USA är bankernas tillstånd. De amerikanska bankerna kunde städas upp snabbare, vilket hjälpte landets ekonomi på fötter, fortsätter Rytsölä.

Klimatpolicyn minskar koldioxidavtrycket för placeringarna

Som första finländska arbetspensionsbolag offentliggjorde Varma i maj en klimatpolicy för sina placeringar.

– Vår ambition är att utveckla placeringsportföljen så att placeringarna följer målet på högst 2 graders uppvärmning. Vi har räknat ut koldioxidavtrycket för våra placeringar, och det är betydligt mindre än jämförelseindexet. Bland Varmas placeringar i noterade aktier finns ingen betydande vikt på kolintensiva branscher, berättar Reima Rytsölä.

Pensionsansökningar handläggs snabbare tack vare elektroniskt system

I januari–juni betalade Varma ut 2,4 miljarder euro i pension till 337 260 personer. Bolaget fattade 11 374 nya pensionsbeslut, dvs. 4 procent fler än ett år tidigare. Tack vare det nya elektroniska systemet för handläggning av pensionsansökningar kan Varma nu handlägga dem i betydligt snabbare takt.

I slutet av juni var sammanlagt 526 100 arbetstagare och företagare försäkrade i Varma.

Fortsatt ekonomisk och politisk osäkerhet

– Till den ekonomiska utvecklingen hänför sig internationellt sett många osäkerhetsmoment, men i år har fokus skiftat från ekonomin till politiken. De största förändringarna och riskerna hänför sig för närvarande till den internationella politiska arenan. Efter EU-folkomröstningen i Storbritannien har man riktat blicken mot presidentvalet i USA, berättar Murto.

(Siffrorna anger de oreviderade siffrorna för moderbolaget.)

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands mest solventa arbetspensionsbolag och största privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 41,2 miljarder euro i slutet av juni 2016.

Närmare information:

  • Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi
  • Leena Rantasalo, kommunikationschef, tfn 050 300 7980 eller fornamn.efternamn@varma.fi


Bilagor:

Resultatuppgifter och placeringar
Årsredovisning

Du kunde vara intresserad av dessa

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:328782,hjsv:5}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'//static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();