Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2017 har fastställts

25.11.2016
försäkring
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för år 2017.

År 2017 utgör den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare 24,4 procent av lönen. Det betyder att den är 0,4 procentenheter högre än 2016.

Läs mer på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Du kunde vara intresserad av dessa