Breven inför årsskiftet har börjat postas till pensionstagarna i mitten av december

16.12.2016

Varmas pensionstagare får kring jul ett personligt brev där det redogörs för den indexjusterade pensionens och förskottsinnehållningens belopp från och med 1.1.2017, det sammanlagda beloppet av utbetalda pensioner och innehållen skatt år 2016 samt pensionsutbetalningsdagarna år 2017.

Till följd av justeringen av arbetspensionsindexet stiger de nu löpande arbetspensionerna med cirka 0,59 % i januari 2017.

De pensionstagare som är fast bosatta utomlands får varje år som bilaga till det brev som vi skickar ut inför årsskiftet en boendeanmälan som de ombeds fylla i. Det lönar sig att skicka den ifyllda och undertecknade anmälan till oss så fort som möjligt så att det inte blir något avbrott i utbetalningen av pensionen. Boendeanmälan ska återsändas till oss, även om förhållandena inte har förändrats från föregående år. Boendeanmälan kan nu för första gången bekräftas i vår webbtjänst. Det påskyndar handläggningen av anmälan.

Arbetspensionerna stiger med cirka 0,6 % i början av nästa år

Social- och hälsovårdsministeriet har den 27 oktober fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2017.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2534. Arbetspensionsindexet stiger med cirka 0,6 % jämfört med år 2016. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 % och ändring i prisnivån 80 %.

Läs mer i social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande.