Jari Paasikivi ny styrelseordförande i Varma

15.12.2016

Varmas styrelse har på sitt möte 15.12.2016 valt Oras Invest Oy:s verkställande direktör Jari Paasikivi till ordförande för styrelsen från 1.1.2017. På posten efterträder han Berndt Brunow, styrelseordförande i Oy Karl Fazer Ab.

Till vice ordförande valde styrelsen Antti Palola, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf, och Kai Telanne, verkställande direktör för Alma Media Abp.

Samtidigt utsåg styrelsen inom sig ett ersättnings- och nomineringsutskott och ett revisionsutskott. År 2017 består revisionsutskottet av Ari Kaperi (ordförande) samt Jyri Luomakoski, Antti Palola och Kai Telanne. Till ersättnings- och nomineringsutskottet hör Jari Paasikivi (ordförande), Antti Palola och Kai Telanne.

Styrelsens sammansättning 1.1.2017:

 • Jari Paasikivi, ordförande, verkställande direktör för Oras Invest Ab
 • Antti Palola, vice ordförande, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
 • Kai Telanne, vice ordförande, verkställande direktör för Alma Media Abp
 • Riku Aalto, ordförande för Metallarbetarförbundet rf
 • Mikael Aro, Senior Industrial Expert vid Triton
 • Johanna Ikäheimo, styrelseordförande för Lappset Group Ab
 • Ari Kaperi, riskhanteringsdirektör vid Nordea Bank AB (publ)
 • Casimir Lindholm, verkställande direktör för Lemminkäinen Abp
 • Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Abp
 • Petri Niemisvirta, verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
 • Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringsliv EK rf
 • Pekka Piispanen, direktör vid Akava rf

Ersättare:

 • Eila Annala, verkställande direktör för PlusTerveys Oy
 • Eija Hietanen, förvaltningsdirektör vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Liisa Leino, verkställande direktör och styrelseordförande för Leino Group Oy


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,4 miljarder euro i slutet av september 2016.

Mer information:
Kommunikationschef Hanna Leskelä, tfn 040 703 5164


Varmas service för journalister  
Varmas förvaltning