Nya ledamöter i Varmas styrelse

2.12.2016

På förvaltningsrådets möte 1.12.2016 valdes tre nya ledamöter till styrelsen.

Som nya styrelseledamöter från 1.1.2017 invaldes Pekka Piispanen, direktör vid Akava rf, verkställande direktör för Lemminkäinen Oyj Casimir Lindholm och som ersättare verkställande direktör för PlusTerveys Oy Eila Annala.

Styrelseordförande Berndt Brunows mandatperiod utgår 31.12.2016. Även mandatperioderna för ledamoten Veli-Matti Töyrylä och ersättaren Mikko Ketonen utgår 31.12.2016.

Av de ledamöter som stod i tur att avgå från Varmas styrelse fortsätter Oras Invest Oy:s verkställande direktör Jari Paasikivi och Lappset Group Oy:s styrelseordförande Johanna Ikäheimo samt av ersättarna Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf:s förvaltningsdirektör Eija Hietanen och Leino Group Oy:s verkställande direktör och styrelseordförande Liisa Leino.

Styrelsens sammansättning 1.1.2017:

Riku Aalto, ordförande för Metallarbetarförbundet rf
Mikael Aro, Senior Industry Expert vid Triton
Johanna Ikäheimo, styrelseordförande för Lappset Group Ab
Ari Kaperi, riskhanteringsdirektör vid Nordea Bank AB (publ)
Casimir Lindholm, verkställande direktör för Lemminkäinen Abp
Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Oyj
Petri Niemisvirta, verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringsliv EK rf
Jari Paasikivi, verkställande direktör för Oras Invest Ab
Antti Palola, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
Pekka Piispanen, direktör vid Akava rf
Kai Telanne, verkställande direktör för Alma Media Abp

Ersättare:

Eila Annala, verkställande direktör, PlusTerveys Oy
Eija Hietanen, förvaltningsdirektör vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Liisa Leino, verkställande direktör och styrelseordförande för Leino Group Oy

Styrelsen väljer inom sig ordförande och två vice ordförande på sitt första möte.

Förvaltningsrådet beslutade att inte ändra på styrelsens års- och mötesarvoden. Årsarvodet är till ordföranden 45 000 euro, till vice ordförandena 32 000 euro, till ledamöterna 18 000 euro och till ersättarna 13 000 euro. Mötesarvodet är 600 euro.

Mer information:
Leena Rantasalo, kommunikationschef, tfn 050 300 7980

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,4 miljarder euro i slutet av september 2016.