Varma har förberett sig för pensionsreformen genom utveckling av sina digitala tjänster

Varma har förberett sig för pensionsreformen genom utveckling av sina digitala tjänster

29.12.2016
pensionsskydd
Nyhet

Varma har förberett sig etappvis inför pensionsreformen som träder i kraft vid årsskiftet ända sedan regeringen lade fram sin proposition om reformen år 2015. Samtidigt har vi utvecklat våra digitala tjänster för privatkunder avsevärt.

Pensionsreformens centrala syfte är att förlänga människors tid i yrkeslivet. Finländarnas förväntade livslängd har ökat snabbare än prognoserna visat och väntas fortsätta öka, så en del av extraåren borde tillbringas i arbete.

– Reformen görs för att pensionssystemet ska förbli ekonomiskt och socialt bärkraftigt när livslängden ökar. Det finska pensionsskyddet är mycket omfattande och alla dess bärande element kvarstår även efter pensionsreformen, säger Tiina Kurki, direktör med ansvar för Varmas pensionstjänster och dataadministration.

Pensionsreformen förändrar intjäningen av pension och pensionsåldern samt medför nya pensionsslag. Pensionen börjar intjänas redan från 17 års ålder. Den nedre gränsen för ålderspension höjs stegvis per årskull tills den är 65 år. Efter det knyts pensionsåldern till den förväntade livslängden. Nya pensionsslag är arbetslivspension och partiell förtida ålderspension som ersätter deltidspensionen.

– Den nya partiella ålderspensionen har väckt särskilt intresse bland våra kunder. Vi har även fått in fler ansökningar än tidigare om deltidspension, som avskaffas vid årsskiftet.

Snabba pensionsbeslut via webben

I enlighet med kundernas önskemål finns nu möjlighet att välja elektronisk kundkommunikation i vår webbtjänst. Förutom elektronisk ansökning om olika pensionsslag erbjuder vi även möjligheten att få pensionsbeslutet i digital form. På så vis kan våra kunder få sitt pensionsbeslut ännu snabbare än tidigare. Våra kunder gagnas också av att Varmas handläggningstider hör till de snabbaste i branschen.

– I januari förbättras våra tjänster ytterligare. Vi erbjuder våra privatkunder en komplett digital uppsättning tjänster för yrkeslivet, från arbetspensionsutdrag och pensionsberäkningar till pensionsansökan, uppföljning av ansökningens fortskridande, pensionsbeslut och tjänster för pensionstagare.

Mer information:
Tiina Kurki, direktör, pensionstjänster och dataadministration, tel. 040 550 6336, tiina.kurki@varma.fi
Hanna Leskelä, kommunikationschef, tel. 040 703 5164, hanna.leskela@varma.fi

Mer information om pensionsreformen och pensionens belopp

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands mest solventa arbetspensionsbolag och största privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,4 miljarder euro i slutet av september 2016.

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();