Varma placerar 300 miljoner euro i aktier för hållbar utveckling

Varma placerar 300 miljoner euro i aktier för hållbar utveckling

24.11.2016
placeringar och ekonomi
företags ansvar
Nyhet

Varmas aktieportfölj för hållbar utveckling är flaggskeppet för bolagets ansvarsfulla placeringar. Placeringarna styrs till företag som drar nytta av att klimatförändringen bekämpas. Portföljförvaltare Hanna Kaskela anser att de politiska vändningarna i Förenta staterna inte stoppar den förnybara energins globala frammarsch.

Varma har sedan sommaren 2016 byggt upp en aktieportfölj för hållbar utveckling som kan anses vara flaggskeppet för bolagets ansvarsfulla placeringar.

Varma har i sin klimatpolitik förbundit sig till att reducera koldioxidavtrycket från sina placeringar och att utveckla sin portfölj i en sådan riktning att klimatuppvärmningen kan stoppas vid två grader, vilket klimatmötet i Paris enades om.

– Aktieportföljen för hållbar utveckling placerar i företag som gynnas av att klimatförändringen bekämpas. I portföljen finns också företag som själva har ambitiösa mål i fråga om klimatförändringen eller som inte drabbas av stora kostnader på grund av anpassningen till klimatförändringen, berättar Hanna Kaskela, en av Varmas portföljförvaltare som bygger upp temaportföljen för hållbar utveckling.

Portföljens värde är för närvarande cirka 300 miljoner euro och företagen har valts ut i olika branscher på den utvecklade marknaden. Bland företagen finns både industri- och konsumentföretag.

– Branschen utgör ingen begränsning, så länge det inte är fråga om ett oljebolag, än mindre en kolgruva. I portföljen finns också elföretag som har styrt eller håller på att styra sin produktion bort från fossila bränslen, säger Kaskela.

Vid sidan av att bekämpa klimatförändringen eftersträvar portföljen för hållbar utveckling också god avkastning. I fråga om kalkyl och övervakning avviker portföljens uppbyggande och förvaltning inte från andra typer av aktieplacering, och avkastningen jämförs med index på samma sätt som i fråga om Varmas övriga aktieplaceringar.

Hanna Kaskela tror att det är ekonomiskt lönsamt att placera i förnybar energi även om många befarar att kampen mot klimatförändringen kommer att stöta på problem till följd av de riktlinjer som Förenta staternas nya president har dragit upp.

– USA:s politik och förändringarna i regleringen kan fördröja processerna, men på det globala planet tror jag inte att energiinvesteringarna tar en ny riktning, konstaterar Kaskela.

Placerarna kräver ansvar

Ansvarsfull placering handlar framför allt om riskhantering och lönsamhet – inte om gröntvätt.

– Företag som sköter sina förpliktelser, sin personal och sin leveranskedja har i på lång sikt större framgång än företag som försummar sitt ansvar, säger Hanna Kaskela.

Klimatförändringen är just nu det dominerande temat i aktieportföljen för hållbar utveckling, men Kaskela anser att denna prioritering inte är statisk utan kan förändras. I framtiden kan teman som till exempel tillgången på vatten, elbilar eller cybersäkerhet få större vikt.

– Allt flera av oss kommer i framtiden att köra elbil, och energin till den måste produceras på ett eller annat sätt, men inte från fossila energikällor. Regleringen ändras ständigt så det är intressant att försöka förutse vems balans som kommer att innehålla värdelösa egendomsslag och vem som drar nytta av situationen, säger Kaskela.

Mer information:
Portföljförvaltare Hanna Kaskela, tfn 040 584 5045
Kommunikationschef Leena Rantasalo, tfn 050 300 7980

Länkar:
Klimatpolicy för Varmas placeringar
Årsredovisning
Resultatuppgifter och placeringar

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,4 miljarder euro i slutet av september 2016.

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();