Varma säljer kontorsportfölj värd 130 miljoner euro till fond förvaltad av Tristan Capital Partners

Varma säljer kontorsportfölj värd 130 miljoner euro till fond förvaltad av Tristan Capital Partners

23.12.2016
fastigheter
placeringar och ekonomi
Nyhet

Varma har sålt en portfölj bestående av 15 kontor med en yta på 124 000 kvadratmeter i huvudstadsregionen för 130 miljoner euro till European Property Investors Special Opportunities 4 (EPISO 4), en opportunistisk fond som förvaltas av det paneuropeiska fastighetsplaceringsbolaget Tristan Capital Partners. Varma kommer att behålla en 19 procents andel i portföljen efter förvärvet.

– Varma har omstrukturerat sina direkta fastighetsinnehav under de senaste åren och ofta har vi också behållit en minoritetsandel i portföljerna parallellt med de nya aktiva ägarna, precis som nu, säger placeringsdirektör Ilkka Tomperi, som ansvarar för Varmas fastighetsplaceringar.

För närvarande renoverar och utvecklar Varma kontorslokaler på Lönnrotsgatan 18 och i Fiskehamnen i Helsingfors och arbetar också med bostadsprojekt på olika håll i Finland. I och med att vår strategi har varit att öka andelen internationella fastigheter i vår portfölj har vi kunnat ta ett steg framåt i processen med hjälp av denna affär.

Ytterligare information:
Ilkka Tomperi, placeringsdirektör, fastigheter, Varma, +358 50 379 1903
Hanna Leskelä, kommunikationschef, Varma, +358 40 703 5164

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,4 miljarder euro i slutet av september 2016.

Du kunde vara intresserad av dessa