Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Breven inför årsskiftet har börjat postas till pensionstagarna

10.12.2015

Varmas pensionstagare får kring jul ett personligt brev där det redogörs för den indexjusterade pensionens och förskottsinnehållningens belopp från och med 1.1.2016, det sammanlagda beloppet av utbetalda pensioner och innehållen skatt år 2015 samt pensionsutbetalningsdagarna år 2016.

Arbetspensionsindex är på samma nivå nästa år som det varit år 2015, vilket innebär att de löpande arbetspensionerna inte stiger till följd av indexjustering i januari 2016.

De pensionstagare som är fast bosatta utomlands får varje år som bilaga till det brev som vi skickar ut inför årsskiftet en boendeanmälan som de ombeds fylla i. Det lönar sig att skicka den ifyllda och undertecknade anmälan till oss så fort som möjligt så att det inte blir något avbrott i utbetalningen av pensionen. Boendeanmälan ska återsändas inom den utsatta tid som anges i anmälan, även om förhållandena inte har förändrats från föregående år.