Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Proposition om pensionsreformen lämnad till riksdagen

8.9.2015

Regeringen lämnade en proposition om pensionsreformen till riksdagen torsdagen den 3 september. Pensionsreformen har beretts i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna.

Syftet med pensionsreformen är att förlänga finländarnas arbetskarriärer och på så sätt minska hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Medellivslängden ökar och en del av de extra åren bör användas till arbete. Ett annat mål med reformen är att garantera alla åldersklasser en tillräcklig pensionsnivå och skapa rättvisa mellan generationerna.

Pensionsreformen medför ändringar i pensionsåldern och intjänandet av pension. Den för också med sig nya pensionsformer: arbetslivspension och förtida partiell ålderspension.

Pensionsreformen avses träda i kraft vid ingången av 2017. Ändringarna gäller inte dem som redan är pensionerade.

Läs mer i SHM:s meddelande. Mer information om pensionsreformen finns på webbplatsen Pensionsreformen.fi, som administreras av Pensionsskyddscentralen.