Verkställande direktörens översikt

År 2016 var ett intressant men samtidigt utmanande år. Den internationella politiken bjöd på ett år fullt av överraskningar, såsom Brexit och valet av Trump till USA:s president.

För Varma var det på många sätt ett bra år. Vi nådde framgång i samarbetet med våra kunder och lyckades förbättra såväl pensionstjänsternas kvalitet som placeringsintäkterna.

"Ansvar kärnan i strategin"

Risto Murto, Verkställande direktör

 

Året i korthet

Avkastning på placeringarna

4,7 %

dvs. 2,0 md €

Placeringarnas värde

42,9

md €

Solvensen är stark

10,2

md €

Kundåterbäringar

121

mn €