Gå till innehållet

Året i korthet

Varmas placeringar gav en avkastning på 4,7 % år 2016, dvs. 2,0 miljarder euro. Värdet på placeringarna var rekordhögt, hela 42,9 miljarder euro. Pensionshandläggningen snabbades upp markant, och premieinkomsten utvecklades jämnt.

Solvensen stärktes till 10,2 miljarder euro. Tack vare vår starka solvens och vår effektiva verksamhet kan vi betala ut mycket konkurrenskraftiga kundåterbäringar.

Ett överraskande placeringsår

Varmas placeringsresultat utvecklades enligt läget på marknaden och förbättrades under årets senare hälft. Den bästa avkastningen, 6,4 (8,8) %, kom från aktieplaceringarna. Avkastningen på ränteplaceringar var exceptionellt bra, 4,2 (-0,4) %, med tanke på den nuvarande räntenivån. Avkastningen på fastighetsplaceringar stannade under nollstrecket, -0,9 (3,3) %, till följd av värdeminskningarna. Avkastningen på övriga placeringar steg till 5,3 (3,5) %.

Den genomsnittliga realavkastningen på placeringarna under 5 år var 5,4 % och under 10 år 2,6 %.

En stark solvens och effektiv verksamhet innebär lägre arbetspensionsavgifter.

Varmas solvens stärktes med 243 miljoner euro och uppgick vid årets slut till 10,2 (10,0) miljarder euro. Bolagets solvensgrad (solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden) var 30,9 (31,4) %. Kunderna gynnas av vår starka solvens och goda driftskostnadseffektivitet. För kundåterbäringar reserverades sammanlagt 121 (115) miljoner euro, dvs. cirka 0,6 (0,6) % av den uppskattade lönesumman för de försäkrade.

Pensionsreformen syntes i vår kundservice

Pensionsreformen syntes i vår kundservice: särskilt det nya pensionsslaget, partiell ålderspension, intresserade våra kunder. Varma betalade ut 5,3 (5,2) miljarder euro i pensioner till 340 100 (337 100) personer. Under årets lopp fattades 22 579 (23 113) nya pensionsbeslut. Vi snabbade upp pensionshandläggningen avsevärt: i genomsnitt förkortades handläggningen av ansökan från 60 till 44 dagar, vilket är betydligt kortare än branschgenomsnittet.

Premieinkomsten ökade till cirka 4,7 (4,6) miljarder euro. I slutet av året var 529 900 personer försäkrade i Varma. Vår högklassiga kundservice och vårt arbete med kunderna har stärkt försäljningen, och vi växte särskilt i fråga om medelstora företag. År 2017 satsar vi på tjänster för företagare.

Läs mer om resultatuppgifter och placeringar.

Varmas år i korthet

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();