Gå till innehållet

Verkställande direktörens översikt

Alla tiders starkaste år

För Varma var 2017 ett rekordår. Vi gjorde bra ifrån oss inom våra olika affärsfunktioner och i förhållande till våra resultatmål. Vi fick utomordentlig avkastning på våra placeringar och var framgångsrika i samarbete med våra kunder.

Vid utgången av 2017 hade Varma större placeringstillgångar än någonsin. Vi har nästan fördubblat våra placerade pensionstillgångar sedan början av finanskrisen. Avkastningen var god i alla våra tillgångsklasser.

Jag är särskilt glad över att Varma är arbetspensionsbranschens klart effektivaste bolag. Omkostnadsresultatet var Varmas bästa genom tiderna, och vi använde 67 procent av de försäkringspremier som var avsedda för driftskostnader.

Våra kunder gynnas av vår starka solvens och effektiva verksamhet. Vi betalar rekordhöga kundåterbäringar för år 2017.

Jag är särskilt glad över att vi är det effektivaste bolaget i branschen. Våra kunder gynnas av vår starka solvens och effektiva verksamhet. Vi betalar rekordhöga kundåterbäringar för år 2017.

Våra premieinkomster ökade och nyrekryteringen av kunder gick mycket bra. Vi fick positiv respons från vår kundtjänst och Varma belönades i undersökningen Asiakkaan ääni (Kundens röst). Våra kunder uppskattar våra högklassiga tjänster och vår starka kompetens inom arbetspensionssektorn.

Varma är en betydande socialpolitisk aktör och har en viktig uppgift i egenskap av pensionsbetalare. Ansökan om pension är en unik händelse i en människas liv. Därför är det viktigt att vi handlägger pensionsansökningarna och pensionsbetalningarna korrekt och i tid. Handläggningstiden för pensionsansökningar på Varma förkortades ytterligare och var sex dagar kortare än genomsnittet.

Företagsansvaret är en del av Varmas grundläggande uppgift, strategi och vardag. Varma är en stor placerare som har möjlighet att sporra andra företag mot en hållbar affärsverksamhet. Vi kan vara särskilt stolta över att vi i förtid nått vårt mål att minska placeringarnas koldioxidavtryck. Till exempel minskade koldioxidavtrycket för våra aktieplaceringar med 27 procent jämfört med utgångsnivån 2015. Vi kräver att inte bara de företag vi placerar i, utan också tjänsteleverantörerna och varuleverantörerna handlar ansvarsfullt, och det här ingår nu i kraven på företagsansvar för leveranskedjan.

Personalen är en särskilt viktig resurs för oss. Vi tar ansvar för de anställda bland annat genom att främja jämställdhet och likabehandling och kontinuerligt utveckla arbetskulturen. Framgångarna ger oss en ypperlig möjlighet att tillsammans bygga upp ett nytt och bättre 2018. Då fokuserar vi på införandet av inkomstregistret och på att i högre grad utnyttja digitala medarbetare (RPA). Vi kan bli ännu effektivare och förbättra vårt kundarbete särskilt för att utveckla tjänster för små och växande företag. Allt som allt var 2017 ett resultatrikt och jämnstarkt år för Varma. För det tackar vi alla våra anställda och kunder.

Tack till alla anställda och kunder för ett resultatrikt år.

Risto Murto
Verkställande direktör

Verkställande direktörens översikt på video (på finska, engelsk text)

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();