Bolagsstämman

Varmas kunder består av försäkringstagarna och löntagarna i deras tjänst, dvs. de försäkrade. Varma är ett ömsesidigt bolag, vilket innebär att försäkringstagarna och de försäkrade har en på kundrelationen baserad rätt att delta i beslutsfattandet på bolagsstämman.

Bolagsstämmans centrala uppgift är att välja ledamöter till förvaltningsrådet och att fatta beslut om deras löner utgående från valutskottets förslag.

Meddelande 19.3.2015: Varmas bolagsstämma valde sex nya ledamöter till förvaltningsrådet 
Bolagsordning (pdf)