Donationer till välgörenhet

Varma donerar varje år de medel som avsatts för julgåvor och julkort till varierande objekt. Under de senaste åren har donationerna gått till:

  • 2016: Nätterapierna i Psykporten som tillhandahålls av HNS Psykiatri
  • 2015: Finska befolkningsförbundets mångkulturella kompetenscentrum
  • 2014: Diakonissanstaltens Vamos-tjänster
  • 2013: Stöd för den rundtur som Ekonomiska informationsbyrån ordnar inom ramen för sitt projekt för handledning av unga efter skolans slut ('Mitä sitten kun koulu loppuu?')
  • 2012: Invalidförbundet
  • 2011: SOS-Barnbyar rf
  • 2010: Nuorten Ystävät ry
  • 2009: Centralförbundet för Mental Hälsa rf