Konsultativa nämnden för de försäkrade

Nämnden främjar samarbetet mellan Varma och de ArPL-försäkrade löntagarna. Varma förmedlar nämnden aktuell information om ArPL- och FöPL-pensionsförsäkring. Medlemmarna utnämns av bolagets styrelse på förslag av löntagarnas viktigaste centralorganisationer.

Representanter för Akava 

Terttu Heinonen, Stora Enso Oyj
Keijo Hyvärinen, Elisa Abp
Jouni Jaakkonen, Nordea Bank Finland Abp
Sirpa Jukarainen, K-Market Oy
Marko Klapuri, Etteplan Design Center Oy
Timo Veijola, Nokia Oyj 

Representanter för FFC

Ari Airas, Ovako Imatra Oy Ab
Eero Holsti, Abloy Oy
Jukka Hämäläinen, Jyväskylän Liikenne Oy
Kai Kolho, DS Smith Packaging Finland Oy
Arto Kukkonen, VR-Group Ab
Juha Manni, Honkarakenne Oyj
Kari Peltovirta, K-Market Oy
Jouni Suomalainen, Sokotel Oy (ordförande)
Ville Vatka, HK Ruokatalo Oy
Timo Virtanen, Metsä Tissue Oyj
Ari Ylikauppila, Fortum Power and Heat Oy

Representanter för STTK

Paula Hopponen, Nordea Bank Finland Abp
Timo Jaakkola, NCC Rakennus Oy
Juha Kivistö, Elisa Abp
Merja Koistinen, If Skadeförsäkring AB (publ), filial I Finland
Irma Kronlöf, Mehiläinen Oy
Satu Kurri, Ovako Imatra Oy Ab
Hannu Kuusikko, Instru Optiikka Oy
Jari Mansikkamäki, Finvacon Ltd
Ulla Rannikko, VVO-koncernen Abp
Osmo Salo, Meyer Turku Oy