Konsultativa nämnden för pensionstagare

Nämnden är ett samarbetsorgan mellan Varma och pensionstagarna. Nämnden effektiviserar informationsflödet till och samarbete med pensionstagarna. Nämnden består av personer från olika håll i Finland som får pension från Varma, är förtrogna med Varmas verksamhet och har samarbetat med bolaget. I nämnden kan också ingå expertmedlemmar med specialkompetens om pensionsskyddet och ärenden som berör pensionstagarna.

Heikki Alanko
Kaija Hietala
Helena Hiila-O´Brien
Sirpa Jukarainen
Teuvo Kalso
Marja Leppänen
Pekka Luoma
Risto Pentikäinen
Kaija Roukala
Irma Saarinen
Risto Siivola
Sakari Tola
Juha Tuomainen
Veikko T. Valkonen

Sakkunnigmedlemmar

Eeva Kuuskoski
Hannu Uusitalo