Konsultativa nämnden för pensionstagare

Nämnden är ett samarbetsorgan mellan Varma och pensionstagarna. Nämnden effektiviserar informationsflödet till och samarbete med pensionstagarna. Nämnden består av personer från olika håll i Finland som får pension från Varma, är förtrogna med Varmas verksamhet och har samarbetat med bolaget. I nämnden kan också ingå expertmedlemmar med specialkompetens om pensionsskyddet och ärenden som berör pensionstagarna.

Hemmo Auvinen
Kari Halme
Kaija Hietala
Teuvo Kalso
Pirkko Lahti
Marja Leppänen 
Pekka Luoma (vice ordförande)
Tarja Nyman
Hannu Roine
Risto Siivola
Sakari Tola
Veikko T. Valkonen (ordförande)
Hilppa Vienonen
Antti Viinikka

Sakkunnigmedlemmar

Aulikki Kananoja
Hannu Uusitalo