Ledningsgruppen

Risto MurtoRisto Murto
Verkställande direktör 
Kundrelationer (vid sidan av egen tjänst)

f. 1963 
Ekonomie doktor

Verkställande direktör sedan 2014
Ledamot i ledningsgruppen sedan 2006
I Varmas tjänst sedan 2006

Central arbetserfarenhet:
Vice verkställande direktör, Placeringar, Varma 2010–2013
Direktör, Placeringar, Varma 2006–2010
Verkställande direktör, Opstock Oy 2000–2005 
Direktör, Opstock Oy 1997–2000

Centrala förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande i Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
Styrelseordförande i Uleåborgs universitet
Styrelseledamot i Sampo Abp
Styrelseledamot i Wärtsilä Abp 
Medlem i den finansiella kommittén vid kulturfonden Suomen Kulttuurirahasto
Ledamot i förvaltningsråd för Finlands nationalopera och -balett sr. 

Tiina Kurki Tiina Kurki
Direktör, Pensionstjänster och Dataadministration

f. 1961
Master of Business Administration

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012
I Varmas tjänst sedan 2012

Central arbetserfarenhet:
BCIO International Banking, Nordea Bank Finland Abp 2011–2012
Ledningsuppdrag inom Group IT-dataadministrationen, Nordea Bank Finland Abp, 2008–2011
Vice President, TietoEnator Abp 2002–2008
Avdelningschefs- och expertuppgifter, TietoEnator Abp 1986–2002 

Centrala förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande i Tieto Esy Ab
Ersättare i Arek Oy:s styrelse

Pasi Mustonen Pasi Mustonen
Direktör, Aktuariefunktionen

f. 1964
Filosofie magister, SGF

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2004
I Varmas tjänst sedan 1996

Central arbetserfarenhet:
Aktuarie, Varma 1998–2001
Aktuarie, Pensions-Sampo 1996–1998

Centrala förtroendeuppdrag:
Medlem i Pensionsskyddscentralens styrelse
Medlem i Mannerheims Barnskyddsförbunds ekonomi- och administrationsnämnd

Pekka Pajamo Pekka Pajamo
Direktör, ekonomi och interna tjänster

f. 1962
Ekonomie magister

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012
I Varmas tjänst sedan 2012

Central arbetserfarenhet:
KPMG Oy Ab 1988–2012:

  • CGR-revisor 1993–2012
  • Partner 1998–2012

Centrala förtroendeuppdrag:
Styrelseledamot i Ahlström Capital Oy
Styrelseledamot i Arek Oy
Styrelseledamot i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva
Styrelseledamot i Leino Group Oy
Styrelseledamot i LeinoCast Oy
Styrelseordförande i Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö
Styrelseledamot i Finlands Nationaloperas Stiftelse
Styrelseledamot i Varmas fastighetsbolag

Reima Rytsölä Reima Rytsölä
Vice verkställande direktör, Placeringar

f. 1969 
Politices magister, CEFA, AMP

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2014
I Varmas tjänst sedan 2014

Central arbetserfarenhet:
Direktör för bankrörelsen, ansvar för stora företags- och institutionskunder på koncernnivå, Pohjola Bank Abp 2008–2013
Arbete inom placeringsverksamheten och som chef vid Pohjola Bank Abp och dess dotterbolag 1998–2007

Centrala förtroendeuppdrag:
Vice styrelseordförande i Technopolis Oyj
Styrelseledamot i Oy HYY-yhtiöt Ab
Styrelseledamot i Kojamo Abp
Styrelseledamot i Nordea Funds Oy

Katri ViippolaKatri Viippola
Direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar 

f. 1976
Executive MBA, Master of Arts

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2016
I Varmas tjänst sedan  2016

Central arbetserfarenhet:

Keva 2013–2015

  • HR- och förvaltningsdirektör
  • Personaldirektör

Yle 2008–2013

  • Personalutvecklingschef
  • HR-chef
  • HR-konsult

Journalist och nyhetsankare, Yle Uutiset och Aamu-tv 2002–2008
Journalist, Yle, Kuningaskuluttaja 2002
Programledare och journalist, Radio YsiYsi 1996–1999
Journalist, Etelä-Suomen Sanomat 1995

Centrala förtroendeuppdrag:
Styrelseledamot i Terveystalo Oyj
Styrelseledamot i Ekonomiska Informationsbyrån TAT

Eeva HautalaEeva Hautala
Personalrepresentant sedan 2016

f. 1963
Socionom (YHS)

I Varmas tjänst sedan 2006

Central arbetserfarenhet:
Pensionsexpert (avgöranden), Varma 2006–

 

Varmas chefmatematiker är Pasi Mustonen. Företagets överläkare är Jukka Kivekäs.

Tryckfärdiga bilder av ledningsgruppen kan du ladda ner i vår bildbank.