Styrelsen

Ordinarie medlemmar

Jari PaasikiviOrdförande Jari Paasikivi

f. 1954
Bergsråd, ekonomie magister
Styrelseordförande, Oras Invest Oy
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2019
Styrelseordförande i Kemira Oyj, Oras Oy och Tikkurila Oyj.

Vice ordförande Antti Palola

f. 1959
Sjökapten
Ordförande, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2021
Ledamot i Ekonomirådet samt styrelseledamot i Nordens fackliga samorganisation NFS och Europeiska fackliga samorganisationen EFS, Sopraano Oyj och Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden; ledamot i Pensionsskyddscentralens representantskap och ledamot i förvaltningsråden för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

Kai TelanneVice ordförande Kai Telanne

f. 1964
Ekonomie magister
Verkställande direktör, Alma Media Abp
Ledamot sedan år 2009
Mandatperioden utgår 2020
Styrelseledamot i Teleste Oyj, Altia Abp och Tampere handelskammaren.

Riku AaltoRiku Aalto

f. 1965
Magister i administrativa vetenskaper
Ordförande, Industrifacket rf
Ledamot sedan år 2012
Mandatperioden utgår 2020
Styrelseordförande i Kojamo Abp, styrelseledamot i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf och samt ledamot i Arbetslöshetsförsäkringsfondens förvaltningsråd.

Eila Annala

f. 1962
Ekonomie magister
Verkställande direktör, PlusHälsa Ab
Ledamot sedan år 2018, ersättare 2017-2018
Mandatperioden utgår 2019
Styrelseledamot i Läkarföretagen rf.

Johanna IkäheimoJohanna Ikäheimo

f. 1968
Magister i administrativa vetenskaper
Styrelseordförande, Lappset Group Ab
Ledamot sedan år 2009
Mandatperioden utgår 2019
Styrelseordförande i FEPI-Federation of European Play Industry och styrelseledamot i Forststyrelsen och Familjeföretagens förbund.

Rolf Jansson

f. 1969
Diplomingenjör, ekonomie magister
Verkställande direktör, VR Group
Ledamot sedan år 2017 
Mandatperioden utgår 2021
Styrelseordförande i ContainerTrans Scandinavia Ltd och styrelseledamot i NRC Group ASA, Sarlin-koncernen, East Office of Finland Industries, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Freight One Scandinavia Oy. 

Ari KaperiAri Kaperi

f. 1960
Ekonomie magister
Direktör med ansvar för koncernens kreditrisker och landsdirektör för Finland, Nordea Bank Abp
Ledamot sedan år 2010
Mandatperioden utgår 2021
Styrelseordförande för Finans Finland (FA), styrelseledamot i Finlands Näringsliv EK och European Banking Federation, delegationsmedlem i Näringslivets delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA samt styrelseledamot i Liikesivistysrahasto.

Jyri LuomakoskiJyri Luomakoski

f. 1967
MBA
Verkställande direktör, Uponor Oyj
Ledamot sedan år 2015
Mandatperioden utgår 2020
Vice styrelseordförande i Fiskars Oyj Abp, styrelseledamot i The European Plastic Pipes and Fittings Association.

Petri NiemisvirtaPetri Niemisvirta1.jpg

f. 1970
Juris kandidat
Verkställande direktör, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2020
Styrelseordförande för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva och i Alma Media Abp, styrelseledamot i Centralhandelskammaren, Topdanmark A/S och BenCo Insurance Holding B.V. (Holland), medlem i förvaltningsrådet för WWF Finland, medlem i ekonomi- och skatteutskottet vid Finlands näringsliv EK samt medlem i direktionen för livförsäkring vid Finans Finland (FA).

Ilkka OksalaIlkka Oksala

f. 1965
juris kandidat
Direktör, Finlands Näringsliv EK rf
Ledamot sedan år 2015
Mandatperioden utgår 2021
Styrelseledamot i Pensionsskyddscentralen.

Pekka PiispanenPekka Piispanen

f. 1960
Filosofie magister
Direktör, Akava rf
Ledamot sedan år 2017
Mandatperioden utgår 2019 
Vice styrelseordförande i förvaltningsrådet för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

Ersättare:

Eija HietanenEija Hietanen

f. 1961
Politices magister
Förvaltningsdirektör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Ersättare sedan år 2015
Mandatperioden utgår 2019
Styrelseledamot i Folkets Kulturfond och ledamot i Finnfunds förvaltningsråd.

Liisa LeinoLiisa Leino

f. 1960
Industriråd
Pedagogie magister
Styrelseordförande och verkställande direktör, Leino Group Oy
Ersättare sedan år 2011
Mandatperioden utgår 2019
Styrelseledamot i Metsä Board Oyj, Elomatic Ab och Cadmatic Oy.

Risto PenttinenRisto Penttinen.jpg

f. 1968
Ekonomie magister
Direktör, Strategy, People and Performance, Fortum Abp
Ersättare sedan år 2018
Mandatperioden utgår 2019

Ingen i styrelsen hör till Varmas operativa ledning. Ingen av styrelseledamöterna har stått i anställnings- eller tjänsteförhållande till Varma år 2016 eller de två föregående åren, och ingen av dem får ersättning av Varma för konsulttjänster eller andra tjänster utan samband med styrelsearbetet eller annan rådgivning.

Revisionsutskottet

Till revisionsutskottets centrala uppgifter hör att övervaka den interna kontrollen och riskhanteringen samt den ekonomiska och övriga rapporteringen vid Varma samt att följa upp revisorernas och den interna revisionens arbete och observationer. Utskottet rapporterar om sina åtgärder och observationer till styrelsen.

Under år 2017 sammanträdde revisionsutskottet 7 gånger. Deltagandegraden bland ledamöterna var 100 %.

År 2016 består revisionsutskottet av Ari Kaperi (ordförande) samt Jyri Luomakoski, Antti Palola och Kai Telanne.

Av utskottsledamöterna hör Ari Kaperi, Jyri Luomakoski och Kai Telanne till den operativa ledningen för Varmas kundföretag på det sätt som avses i koden om bolagsstyrning (rekommendation nr 10).

Ersättnings- och nomineringsutskottet

Ersättnings- och nomineringsutskottet som avses i bolagsordningen bereder Varmas belönings- och incitamentsystem samt villkoren för ledningens uppdrags- och arbetsavtal. Utskottets förslag läggs fram för beslut i styrelsen.

Under år 2017 sammanträdde utskottet 7 gånger. Deltagandegraden bland ledamöterna var 100 %.

Ersättnings- och nomineringsutskottet består av Jari Paasikivi (ordförande),  Antti Palola och Kai Telanne.

Av utskottsledamöterna hör Jari Paasikivi och Kai Telanne till den operativa ledningen i ett av Varmas kundföretag på det sätt som avses i koden om bolagsstyrning (rekommendation nr 10).

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();