Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Styrelsen

Ordinarie medlemmar

Berndt BrunowOrdförande Berndt Brunow

född 1950
Diplomekonom
Styrelseordförande, Oy Karl Fazer Ab
Ledamot sedan år 2015
Mandatperioden utgår 2016
Styrelseordförande i Lemminkäinen Oyj och Oy C.E. Lindgren Ab, vice styrelseordförande i UPM-Kymmene Oyj och styrelseledamot i Hartwall Capital Oy Ab.

Jari PaasikiviVice ordförande Jari Paasikivi

född 1954
Bergsråd, ekonomie magister
Verkställande direktör, Oras Invest Oy
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2016
Styrelseordförande i Kemira Oyj, Oras Oy och Tikkurila Oyj

Antti PalolaVice ordförande Antti Palola

född 1959
Sjökapten
Ordförande, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2018
Ledamot i Ekonomirådet samt styrelseledamot i Nordens fackliga samorganisation NFS och Europeiska fackliga samorganisationen EFS, ledamot i Pensionsskyddscentralens representantskap, ledamot i förvaltningsråden för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden.

Riku AaltoRiku Aalto

född 1965
Magister i administrativa vetenskaper
Ordförande, Metallarbetarförbundet rf
Ledamot sedan år 2012
Mandatperioden utgår 2017
Styrelseordförande i VVO-koncernen Abp, styrelseledamot i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf och VR-Group Ab samt ledamot i Arbetslöshetsförsäkringsfondens förvaltningsråd.

Mikael AroMikael Aro

född 1965
eMBA
Senior Industry Expert, Triton
Ledamot sedan år 2010
Mandatperioden utgår 2018
Vice styrelseordförande i Kesko Abp och East Office of Finnish Industries, styrelseledamot i Finlands Näringsliv EK rf, Nationalteatern och Mehiläinen Oy.

Johanna IkäheimoJohanna Ikäheimo

född 1968
Magister i administrativa vetenskaper
Styrelseordförande, Lappset Group Ab
Ledamot sedan år 2009
Mandatperioden utgår 2016
Styrelseordförande i FEPI-Federation of European Play Industry samt vice styrelseordförande i Finlands Näringsliv EK rf och ordförande för företagsdelegationen.

Ari KaperiAri Kaperi

född 1960
Ekonomie magister
Direktör för koncernens riskhantering, Nordea Bank AB (publ)
Ledamot sedan år 2010
Mandatperioden utgår 2018
Vice styrelseordförande i Finansbranschens Centralförbund FC, ledamot i delegationerna för Näringslivets Delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA samt styrelseledamot i Liikesivistysrahasto.

Jyri LuomakoskiJyri Luomakoski

född 1967
MBA
Verkställande direktör, Uponor Oyj
Ledamot sedan år 2015
Mandatperioden utgår 2017
Styrelseledamot i EHI, European Heating Industries, och The European Plastic Pipes and Fittings Association och Fiskars Oyj Abp.

Petri NiemisvirtaPetri Niemisvirta

född 1970
Juris kandidat
Verkställande direktör, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2017
Styrelseordförande för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, vice styrelseordförande i Alma Media Abp, styrelseledamot i Centralhandelskammaren och BenCo Insurance Holding B.V. (Holland), ordförande för ekonomi- och skatteutskottet vid Finlands Näringsliv EK rf samt ordförande i direktionen för livförsäkring vid Finansbranschens Centralförbund FC.

Ilkka OksalaIlkka Oksala

född 1965
juris kandidat
Direktör, Finlands Näringsliv EK rf
Ledamot sedan år 2015
Mandatperioden utgår 2018
Styrelseledamot i Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF) och Folkpensionsanstalten.

Kai TelanneKai Telanne

född 1964
Ekonomie magister
Verkställande direktör, Alma Media Abp
Ledamot sedan år 2009
Mandatperioden utgår 2017
Styrelseordförande i Talentum Abp och styrelseledamot i Teleste Oyj och Altia Abp.

Veli-Matti TöyryläVeli-Matti Töyrylä

född 1953
Ekonom
Ledamot sedan år 2011
Mandatperioden utgår 2016
Styrelseordförande i stödstiftelsen för ekonomiska och tekniska vetenskaper Kaute, medlem i pensionsarbetsgruppen vid AKAVA rf samt ordförande i ledningsgruppen för placeringsverksamheten vid Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer rf.

Ersättare:

Eija HietanenEija Hietanen

född 1961
Politices magister
Förvaltningsdirektör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf Ersättare från och med 12.3.2015 Mandatperioden utgår 2016
Styrelseledamot i Löntagarnas forskningsinstitut, Folkets Kulturfond och Finlands fackförbunds solidaritetscentral SASK rf, ledamot i Finnfunds förvaltningsråd och fullmäktigeledamot i Arbetarskyddsfonden.

Mikko KetonenMikko Ketonen

född 1945
Ekonom
Ersättare sedan år 1998
Mandatperioden utgår 2016
Styrelseordförande i TS-Yhtymä Oy.

Liisa LeinoLiisa Leino

född 1960
Industriråd
Pedagogie magister
Styrelseordförande och verkställande direktör, Leino Group Oy
Ersättare sedan år 2011
Mandatperioden utgår 2016
Styrelseledamot i Metsä Board Oyj, Elomatic Ab, Cadmatic Oy och Teknologiindustrin rf samt ledamot i delegationerna för Näringslivets Delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA.

Ingen i styrelsen hör till Varmas operativa ledning. Ingen av styrelseledamöterna har stått i anställnings- eller tjänsteförhållande till Varma år 2015 eller de två föregående åren, och ingen av dem får ersättning av Varma för konsulttjänster eller andra tjänster utan samband med styrelsearbetet eller annan rådgivning.

Revisionsutskottet

Till revisionsutskottets centrala uppgifter hör att övervaka den interna kontrollen och riskhanteringen samt den ekonomiska och övriga rapporteringen vid Varma samt att följa upp revisorernas och den interna revisionens arbete och observationer. Utskottet rapporterar om sina åtgärder och observationer till styrelsen. Under år 2015 sammanträdde revisionsutskottet 3 gånger. Deltagandegraden bland ledamöterna var 91,6 %.

År 2016 består revisionsutskottet av Ari Kaperi (ordförande) samt Jyri Luomakoski, Antti Palola och Kai Telanne.

Av utskottsledamöterna hör Ari Kaperi, Jyri Luomakoski och Kai Telanne till den operativa ledningen för Varmas kundföretag på det sätt som avses i koden om bolagsstyrning (rekommendation nr 15).

Ersättnings- och nomineringsutskottet

Ersättnings- och nomineringsutskottet som avses i bolagsordningen bereder Varmas belönings- och incitamentsystem samt villkoren för ledningens uppdrags- och arbetsavtal. Utskottets förslag läggs fram för beslut i styrelsen. Under år 2015 sammanträdde utskottet 5 gånger. Deltagandegraden bland ledamöterna var 93,3 %.

Ersättnings- och nomineringsutskottet består av Berndt Brunow (ordförande), Jari Paasikivi och Antti Palola.

Av utskottsledamöterna hör Jari Paasikivi till den operativa ledningen i ett av Varmas kundföretag på det sätt som avses i koden om bolagsstyrning (rekommendation nr 15).