Styrelsen

Ordinarie medlemmar

Jari PaasikiviOrdförande Jari Paasikivi

f. 1954
Bergsråd, ekonomie magister
Verkställande direktör, Oras Invest Oy
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2019
Styrelseordförande i Kemira Oyj, Oras Oy och Tikkurila Oyj.

Antti PalolaVice ordförande Antti Palola

f. 1959
Sjökapten
Ordförande, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2018
Ledamot i Ekonomirådet samt styrelseledamot i Nordens fackliga samorganisation NFS och Europeiska fackliga samorganisationen EFS, Sopraano Oyj och Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden; ledamot i Pensionsskyddscentralens representantskap och ledamot i förvaltningsråden för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

Kai TelanneVice ordförande Kai Telanne

f. 1964
Ekonomie magister
Verkställande direktör, Alma Media Abp
Ledamot sedan år 2009
Mandatperioden utgår 2020
Styrelseledamot i Teleste Oyj, Altia Abp och Tampere handelskammaren.

Riku AaltoRiku Aalto

f. 1965
Magister i administrativa vetenskaper
Ordförande, Industrifacket rf
Ledamot sedan år 2012
Mandatperioden utgår 2020
Styrelseordförande i Kojamo Abp, styrelseledamot i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf och samt ledamot i Arbetslöshetsförsäkringsfondens förvaltningsråd.

Johanna IkäheimoJohanna Ikäheimo

f. 1968
Magister i administrativa vetenskaper
Styrelseordförande, Lappset Group Ab
Ledamot sedan år 2009
Mandatperioden utgår 2019
Styrelseordförande i FEPI-Federation of European Play Industry och styrelseledamot i Forststyrelsen och Familjeföretagens förbund.

Rolf Jansson

f. 1969
Diplomingenjör, ekonomie magister
Verkställande direktör, VR Group
Ledamot sedan 8.3.2017
Mandatperioden utgår 2018
Styrelseledamot i Sarlin-koncernen, East Office of Finland Industries, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Freight One Scandinavia Oy. 

Ari KaperiAri Kaperi

f. 1960
Ekonomie magister
Direktör med ansvar för koncernens kreditrisker och landsdirektör för Finland, Nordea Bank AB (publ)
Ledamot sedan år 2010
Mandatperioden utgår 2018
Styrelseordförande för Finans Finland (FA), styrelseledamot i Finlands Näringsliv EK och European Banking Federation, delegationsmedlem i Näringslivets delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA samt styrelseledamot i Liikesivistysrahasto.

Casimir LindholmCasimir Lindholm

f. 1971, ekonomie magister
MBA
Verkställande direktör, Lemminkäinen Oyj
Ledamot sedan år 2017
Mandatperioden utgår 2019

Jyri LuomakoskiJyri Luomakoski

f. 1967
MBA
Verkställande direktör, Uponor Oyj
Ledamot sedan år 2015
Mandatperioden utgår 2020
Styrelseledamot i Fiskars Oyj Abp, EHI, European Heating Industries och The European Plastic Pipes and Fittings Association.

Petri NiemisvirtaPetri Niemisvirta

f. 1970
Juris kandidat
Verkställande direktör, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2020
Styrelseordförande för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, vice styrelseordförande i Alma Media Abp, styrelseledamot i Centralhandelskammaren, Topdanmark A/S och BenCo Insurance Holding B.V. (Holland), medlem i ekonomi- och skatteutskottet vid Finlands näringsliv EK samt medlem i direktionen för livförsäkring vid Finans Finland (FA).

Ilkka OksalaIlkka Oksala

f. 1965
juris kandidat
Direktör, Finlands Näringsliv EK rf
Ledamot sedan år 2015
Mandatperioden utgår 2018
Styrelseledamot i Pensionsskyddscentralen.

Pekka PiispanenPekka Piispanen

f. 1960
Filosofie magister
Direktör, Akava rf
Ledamot sedan år 2017
Mandatperioden utgår 2019 
Medlem i förvaltningsrådet för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

Ersättare:

Eila AnnalaEila Annala

f. 1962, ekonomie magister
Verkställande direktör, PlusHälsa Ab
Ersättare sedan år 2017
Mandatperioden utgår 2019
Styrelseledamot i Läkarföretagen rf och medlem i förvaltningsrådet för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

Eija HietanenEija Hietanen

f. 1961
Politices magister
Förvaltningsdirektör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Ersättare sedan år 2015

Mandatperioden utgår 2019

Styrelseledamot i Folkets Kulturfond och Finlands fackförbunds solidaritetscentral SASK rf och ledamot i Finnfunds förvaltningsråd.

Liisa LeinoLiisa Leino

f. 1960
Industriråd
Pedagogie magister
Styrelseordförande och verkställande direktör, Leino Group Oy
Ersättare sedan år 2011
Mandatperioden utgår 2019

Styrelseledamot i Metsä Board Oyj, Elomatic Ab och Cadmatic Oy.

Ingen i styrelsen hör till Varmas operativa ledning. Ingen av styrelseledamöterna har stått i anställnings- eller tjänsteförhållande till Varma år 2016 eller de två föregående åren, och ingen av dem får ersättning av Varma för konsulttjänster eller andra tjänster utan samband med styrelsearbetet eller annan rådgivning.

Revisionsutskottet

Till revisionsutskottets centrala uppgifter hör att övervaka den interna kontrollen och riskhanteringen samt den ekonomiska och övriga rapporteringen vid Varma samt att följa upp revisorernas och den interna revisionens arbete och observationer. Utskottet rapporterar om sina åtgärder och observationer till styrelsen.

Under år 2016 sammanträdde revisionsutskottet 4 gånger. Deltagandegraden bland ledamöterna var 100 %.

År 2016 består revisionsutskottet av Ari Kaperi (ordförande) samt Jyri Luomakoski, Antti Palola och Kai Telanne.

Av utskottsledamöterna hör Ari Kaperi, Jyri Luomakoski och Kai Telanne till den operativa ledningen för Varmas kundföretag på det sätt som avses i koden om bolagsstyrning (rekommendation nr 10).

Ersättnings- och nomineringsutskottet

Ersättnings- och nomineringsutskottet som avses i bolagsordningen bereder Varmas belönings- och incitamentsystem samt villkoren för ledningens uppdrags- och arbetsavtal. Utskottets förslag läggs fram för beslut i styrelsen.

Under år 2016 sammanträdde utskottet 8 gånger. Deltagandegraden bland ledamöterna var 100 %.

Ersättnings- och nomineringsutskottet består av Jari Paasikivi (ordförande),  Antti Palola och Kai Telanne.

Av utskottsledamöterna hör Jari Paasikivi och Kai Telanne till den operativa ledningen i ett av Varmas kundföretag på det sätt som avses i koden om bolagsstyrning (rekommendation nr 10).