Inkomstregistret

Dessa förfaranden ändras 2019

• Anmäl inkomstuppgifter efter varje löneutbetalning endast till inkomstregistret.
• Gör anmälan inom fem dagar från löneutbetalningen, inklusive helgdagar. Om den sista anmälningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag kan uppgifterna anmälas följande vardag.
• De årliga och månatliga anmälningarna slopas och alla arbetsgivare anmäler uppgifter fortlöpande.
• När inkomstregistret har införts är det inte längre möjligt med uppgifter om pensionsgrupp och avdelningsuppdelningar.
• Arbetsgivaren gör inkomstkorrigeringarna direkt i inkomstregistret.
• Meddela Varma endast de korrigeringar som gäller inkomster före år 2019.
• Varma får all information som behövs för beräkningen av ArPL-avgifter och pension från inkomstregistret.