Inkomstregistret

Betalning av ArPL-försäkringsavgifter

Fr.o.m. 1.1.2019 finns det två sätt att betala försäkringsavgifter: direktfaktura och samlingsfaktura.

Direktfaktura Samlingsfaktura
Vi skickar fakturan genast när vi fått löneuppgifterna. Se exemplet. Vi skickar fakturan en gång i månaden för de löneuppgifter som har anmälts under en månad. Se exemplet.
Ett bra alternativ om lönerna betalas en gång i månaden. Om löner betalas flera gånger i månaden är en samlingsfaktura det mest ändamålsenliga sättet.

Granskning och ändring av betalningssättet

Du kan granska betalningssättet som har valts som standard för företaget och ändra det i våra E-tjänster. Det lönar sig att välja betalningssättet enligt hur många gånger löner betalas i månaden. Vi rekommenderar också att företaget tar i bruk elektronisk fakturering.


Du kan också ta reda på mer om betalningsfrågor genom att se den finskspråkiga videon ”TyEL-vakuutusmaksut tulorekisteriaikana” (16 min).

Behöver du mer betalningstid?

Vid behov kan du ansöka om mer betalningstid i våra E-tjäster.  Dröjsmålsränta (8%) tilläggs till försenade betalningar. För en påminnelsefaktura, debiterar vi en avgift på 40 euro om fakturan är över 400 euro.

Granska betalningssättet eller ändra det i våra E-tjänster

Logga in på webbtjänsten

Dessa förfaranden ändras 2019

 • Anmäl inkomstuppgifter elektroniskt efter varje löneutbetalning endast till inkomstregistret.
 • Gör anmälan inom fem dagar från löneutbetalningen, inklusive helgdagar. Om den sista anmälningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag kan uppgifterna anmälas följande vardag.
 • Gör vid behov arbetsgivarens separata anmälan senast den 5:e dagen i den månad som följer efter lönebetalningen.
 • De årliga och månatliga anmälningarna slopas och alla arbetsgivare anmäler uppgifter fortlöpande.
 • På löneanmälan skall du uppge arbetspensionsanstaltens bolagskod och pensionsarrangemangnumret. Varmas bolagskod är 55. Med pensionsarrangemangnummer menas ArPL-försäkringsnummer som i Varmas försäkringar har formen 55-xxxxxxxx. Pensionsarrangemangnumret är 11 tecken långt. Om antalet tecken är kortare än 11, ska ett tillräckligt antal förnollor antecknas före bindestrecket.
 • Man kan inte anmäla uppgifter om pensionsgrupp eller avdelning med den anmälan om löneuppgifter som man gör i inkomstregistret.
 • Arbetsgivaren gör inkomstkorrigeringarna direkt i inkomstregistret.
 • Meddela Varma endast de korrigeringar som gäller inkomster före år 2019.
  • Om du återkräver inkomster av en arbetstagare, vilka betalats år 2018 eller tidigare, anmäl återkravet både till Varma och till inkomstregistret.
 • Varma får all information som behövs för beräkningen av ArPL-avgifter och pension från inkomstregistret.
 • Inkomstregistret inverkar också på arbetsgivarens kassahantering, eftersom rytmen för betalningen av försäkringsavgifterna ändras.

Företagare och inkomstregistret

 • Inkomstregistret gäller inte FöPL-försäkringar. Om din arbetsinsats förändras ska du anmäla den förändrade FöPL-arbetsinkomsten direkt till Varma, precis som tidigare.
 • Om du har anställda ska du anmäla deras lön elektroniskt till inkomstregistret. Från och med år 2019 anmäls alla löner till inkomstregistret oberoende av företagets storlek eller antalet anställda.
 • Löneinkomst som betalats till en FöPL-försäkrad företagare ska också anmälas till inkomstregistret, fast Varma inte använder denna information i FöPL-försäkringen. Läs mer på på Skatteförvaltningens inkomstregistersida.
 • Om en bokföringsbyrå sköter dina ärenden bör du i god tid diskutera med dem om huruvida inkomstregistret för med sig förändringar i samarbetet.
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();