Inkomstregistret

Dessa förfaranden ändras 2019

  • Anmäl inkomstuppgifter elektroniskt efter varje löneutbetalning endast till inkomstregistret.
  • Gör anmälan inom fem dagar från löneutbetalningen, inklusive helgdagar. Om den sista anmälningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag kan uppgifterna anmälas följande vardag.
  • De årliga och månatliga anmälningarna slopas och alla arbetsgivare anmäler uppgifter fortlöpande.
  • Man kan inte anmäla uppgifter om pensionsgrupp eller avdelning med den anmälan om löneuppgifter som man gör i inkomstregistret.
  • Arbetsgivaren gör inkomstkorrigeringarna direkt i inkomstregistret.
  • Meddela Varma endast de korrigeringar som gäller inkomster före år 2019.
  • Varma får all information som behövs för beräkningen av ArPL-avgifter och pension från inkomstregistret.
  • Inkomstregistret inverkar också på arbetsgivarens kassahantering, eftersom rytmen för betalningen av försäkringsavgifterna ändras.