Inkomstregistret

Dessa förfaranden ändras 2019

• Anmäl inkomstuppgifter efter varje löneutbetalning endast till inkomstregistret.
• Gör anmälan inom fem dagar från löneutbetalningen, inklusive helgdagar.
• Du behöver inte längre anmäla inkomstuppgifter till Varma.
• De årliga och månatliga anmälningarna slopas och alla arbetsgivare anmäler uppgifter fortlöpande.
• När inkomstregistret har införts är det inte längre möjligt med uppgifter om pensionsgrupp och avdelningsuppdelningar.
• Korrigeringar av inkomst görs endast i inkomstregistret.
• Korrigeringar som gäller inkomster före år 2019 anmäls fortfarande till Varma.