Bildbank

I vår bildbank hittar du tryckfärdiga bilder av ledningsgruppen, våra sakkunniga, Varmas lokaler samt Varmas logotyp och riktlinjer för användningen.

I samband av publicering av bild/bilder bör fotografens namn som står skrivet under varje bild nämnas. Om du inte hittar en lämplig bild, kan du kontakta Varmas kommunikationsavdelning och höra dig för om andra bilder info(at)varma.fi.

Varmas bildbank