Mediakalendern

I mediekalendern hittar du bl.a. tidpunkterna för kvartalsrapporter och informationsmöten. Vi uppdaterar och preciserar uppgifterna när tidpunkten för publiceringen eller mötet närmar sig.

För närmare information kontakta vår kommunikation (viestinta@varma.fi).

28.3.2018
Varmas års- och hållbarhetsredovisning (svenska och engelska)

27.4.2018
Varmas delårsrapport Q1 publiceras