Pensionsreformen

Pensionsreformen trädde i kraft i början av 2017

Syftet med pensionsreformen är att förlänga tiden i arbetslivet. Närmare information om pensionsreformen finns förutom på denna sida även under fliken Privatkund på vår webbplats och på Pensionsskyddscentralens webbplats Pensionsreformen.fi. Läs också våra nyheter om pensionsskyddet.

Fem fakta om pensionsreformen

1. Pensionsåldern höjs steg för steg

2. Enhetligare pensionstillväxt

3. Samma pensionsavgift för alla arbetstagare

4. Nya sätt att gå i pension

5. Pension tjänas in på hela lönen

Nya gränser för ålderspension

Födelseår Pensionsålder Övre åldersgräns för försäkring
1955 63 år 3 mån. 68 år
1956 63 år 6 mån. 68 år
1957 63 år 9 mån. 68 år
1958 64 år 69 år
1959 64 år 3 mån. 69 år
1960 64 år 6 mån. 69 år
1961 64 år 9 mån. 69 år
1962 - 1964 65 år 70 år
1965 anpassas efter den förändrade livslängden + 5 år från den nedre gränsen

Pensionsålder

Den nedre gränsen för ålderspension höjs med 3 månader för varje åldersklass tills åldersgränsen är 65 år. Den första åldersklassen vars pensionsålder höjs är personer födda 1955. De kan avgå med ålderspension i åldern 63 år och 3 månader. Den första åldersklassen vars pensionsålder är 65 år är personer födda 1962.

Den övre gränsen för pensionsåldern är fem år högre än den nedre gränsen, dvs. när den nedre gränsen för ålderspension är 65 år är den övre gränsen 70 år.

Efter 2025 påverkas pensionsåldern av en höjning i den förväntade livslängden. Behovet av att höja pensionsåldern granskas vart femte år. Den första möjliga höjningen är år 2030, och den kan vara högst 2 månader.

Hur intjänas pension?

Pension intjänas under hela arbetslivet med 1,5 % av lönen från 17 års ålder till den nedre gränsen för ålderspension. Under övergångsperioden till slutet av 2025 intjänar 53–62-åringar 1,7 % pension om året.

Om man går i pension senare, efter att man nått den nedre gränsen för ålderspension, höjs pensionen med en uppskovsförhöjning. Uppskovsförhöjningen är 0,4 % för varje uppskjuten månad.

Pension intjänas på hela lönen, dvs. löntagarnas arbetspensionsavgift minskar inte längre den pensionsgrundande lönen.

Pensionsavgiftsprocenten är densamma för alla arbetstagare oavsett ålder. Ett undantag är de som under övergångsperioden får höjd pensionstillväxt och som betalar en 1,5 procentenheter högre pensionsavgift än yngre personer.

Nya pensionsformer

Den som arbetat i fysiskt eller psykiskt tunga yrken kan gå i pension vid 63 års ålder efter minst 38 år i arbetslivet (arbetslivspension). Då förutsätts också att arbetsförmågan är nedsatt. Pensionsbeloppet är invalidpensionen utan andelen för återstående tid.

Partiell förtida ålderspension ersätter deltidspensionen. Åldersgränsen är 61 år fram till år 2025 och därefter 62 år. Pensionen är 25 eller 50 % av den pension som intjänats vid tidpunkten för pensioneringen, justerad med livslängdskoefficienten. Pensionen minskas dessutom med 0,4 % för varje tidigarelagd månad. Pensionen förutsätter inget deltidsarbete.