Hur intjänas pension?

Pension intjänas under hela arbetslivet med 1,5 % av lönen från 17 års ålder till den nedre gränsen för ålderspension. Under övergångsperioden till slutet av 2025 intjänar 53–62-åringar 1,7 % pension om året.

Om man går i pension senare, efter att man nått den nedre gränsen för ålderspension, höjs pensionen med en uppskovsförhöjning. Uppskovsförhöjningen är 0,4 % för varje uppskjuten månad.

Pension intjänas på hela lönen, dvs. löntagarnas arbetspensionsavgift minskar inte längre den pensionsgrundande lönen.

Pensionsavgiftsprocenten är densamma för alla arbetstagare oavsett ålder. Ett undantag är de som under övergångsperioden får höjd pensionstillväxt och som betalar en 1,5 procentenheter högre pensionsavgift än yngre personer.