Nya pensionsformer

Den som arbetat i fysiskt eller psykiskt tunga yrken kan gå i pension vid 63 års ålder efter minst 38 år i arbetslivet (arbetslivspension). Då förutsätts också att arbetsförmågan är nedsatt. Pensionsbeloppet är invalidpensionen utan andelen för återstående tid.

Partiell förtida ålderspension ersätter deltidspensionen. Åldersgränsen är 61 år fram till år 2025 och därefter 62 år. Pensionen är 25 eller 50 % av den pension som intjänats vid tidpunkten för pensioneringen, justerad med livslängdskoefficienten. Pensionen minskas dessutom med 0,4 % för varje tidigarelagd månad. Pensionen förutsätter inget deltidsarbete.