Pensionsålder

Den nedre gränsen för ålderspension höjs med 3 månader för varje åldersklass tills åldersgränsen är 65 år. Den första åldersklassen vars pensionsålder höjs är personer födda 1955. De kan avgå med ålderspension i åldern 63 år och 3 månader. Den första åldersklassen vars pensionsålder är 65 år är personer födda 1962.

Den övre gränsen för pensionsåldern är fem år högre än den nedre gränsen, dvs. när den nedre gränsen för ålderspension är 65 år är den övre gränsen 70 år. 

Efter 2025 påverkas pensionsåldern av en höjning i den förväntade livslängden. Behovet av att höja pensionsåldern granskas vart femte år. Den första möjliga höjningen är år 2030, och den kan vara högst 2 månader.