Gå till innehållet

Resultatuppgifter & placeringar

Vår placeringsverksamhet styrs av många principer för ansvarsfullhet. Vi publicerar resultatuppgifter varje kvartal.

Varma har publicerat sin klimatpolicy

Varma har klarlagt koldioxidavtrycket för sina placeringar och publicerat en klimatpolicy där vi redogör för hur vi utvecklar vår portfölj i en mindre koldiox-idintensiv riktning.

Läs mer

Principer för Varmas ägarstyrning

Vi publicerade Varmas uppdaterade principer för ägarstyrning som beskriver de förväntningar Varma har på bolagen i egenskap av betydande aktieägare.

Läs mer:

Principer för Varmas ägarstyrning (pdf)

Varmas deltagande i valberedningarna för olika börsbolag (pdf)

Meddelande: Varma fokuserar på gott styrelsearbete och samhällsansvar i ägarstyrningen

Bolagstämmor för finländska noterade bolag och Varmas åtgärder 2019 (pdf)

Företagsansvar

Varmas verksamhet baserar sig på arbete som utförs i Finland. Arbetspensionen är den viktigaste inkomstkällan för de flesta pensionstagare. Varmas verksamhet stöder sig starkt på ekonomiskt och socialt ansvarstagande. I egenskap av en betydande finländsk fastighetsplacerare värnar vi också om miljön.

Arbetspensionsskyddet är en del av den finländska socialförsäkringen och inom ramarna för arbetspensionsskyddet kombineras ekonomiska och sociala målsättningar. Varmas ekonomiska ansvar ligger i att på ett hållbart sätt sörja för bolagets lönsamhet och arbetspensionssystemets konkurrensförmåga. Varmas ekonomiska ansvar går framför allt ut på att förvalta pensionsmedlen – Varma ska se till att de pensionsmedel som anförtrotts bolaget ger god avkastning på lång sikt.

Socialt ansvar innebär för Varmas del att vi värnar om arbetspensionsskyddets hållbarhet. Detta innebär ansvarsfull placeringsverksamhet, en effektiv handläggning av pensionsskyddet och en flexibel kundbetjäning. Varma vill vara en föregångare inom arbetshälsofrämjande ledningspraxis. Därför anser vi det viktigt att utveckla modeller för arbetshälsa och rehabilitering. På så sätt bär vi ansvar för arbetshälsan hos personalen i våra kundföretag och för ett gott finländskt arbetsliv.

Läs mer:

Ekonomiskt och socialt ansvar samt miljöansvar (pdf)

Ansvarsfull placeringsverksamhet

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function () { window.ldfdr = window.ldfdr || {}; (function (d, s, ss, fs) { fs = d.getElementsByTagName(s)[0]; function ce(src) { var cs = d.createElement(s); cs.src = src; setTimeout(function () { fs.parentNode.insertBefore(cs, fs) }, 1); } ce(ss); })(document, 'script', 'https://sc.lfeeder.com/lftracker_v1_kn9Eq4RRYxk4RlvP.js'); })(); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();