Aktieplaceringar

osakejakauma

Avkastning på aktieplaceringar, %

Varmas private equity-placeringar innehåller en placeringsportfölj med bred spridning i internationella och inhemska kapitalfonder. Dessutom gör vi då och då parallella placeringar i fondernas målföretag.

I enlighet med vår ägarstyrningspolitik stöder vi, när bolagets placeringskriterier uppfylls, arbete som utförs i Finland. Vi gör aktivt direkta placeringar i icke börsnoterade inhemska företag, bland annat tillväxtföretag, företagsarrangemang och omstruktureringar.

Aktiernas andel av Varmas placeringar är 42 %, varav andelen noterade aktier är 33 % (30.9.2015). Utöver noterade aktier består våra aktieplaceringar av private equity-placeringar och onoterade aktier.

Varma sköter själv aktieplaceringarna i Finland och Europa. Placeringar som hänför sig till andra marknadsområden görs i huvudsak i form av placeringsfonder och indexprodukter.