Fastighetsplaceringar

kiinteistot

 

Direkta fastighetsplaceringar, %

Varma är en betydande inhemsk fastighetsplacerare. Vi hyr ut bostäder och mångsidiga lokaler till företag av varierande storlek. Varma skaffar fastigheter såväl genom att låta bygga nya som genom att köpa. Till Varmas fastighetsplaceringar hör förutom direktägda fastigheter även inhemska och internationella fastighetsfonder. Fastighetsplaceringarnas andel av Varmas portfölj var 9 % i slutet av september 2015.

Den totala ytan för uthyrning i Varmas fastigheter uppgår till cirka 2,0 miljoner kvadratmeter, varav mer än hälften består av kontors- och affärslokaler. Cirka 60 % av fastigheterna finns i huvudstadsregionen. Varma äger omkring 4 000 hyresbostäder, varav 60 % i huvudstadsregionen.